Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a dalších rozpočtů

Dne 14.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 5/2014 Sb. vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Vyhláška vydaná podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nově upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a také rozpočtů státních fondů, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, přičemž údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému a finanční výkazy. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 449/2009 Sb., která se s účinnosti nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Dle důvodové zprávy má vyhláška přispět k naplnění některých požadavků evropské směrnice 2011/85/EU, a to zejména pokud jde o zabezpečení měsíčních finančních výkazů o plnění rozpočtu organizačních složek státu a státních fondů. Na potřebnosti nové právní úpravy se mělo rovněž podepsat pokračující budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny, která mění způsob a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu organizačními složkami státu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články