Prezident podepsal novelu Ústavy týkající se imunity zákonodárců

Dne 9.4.2013 podepsal prezident republiky ústavní zákon ze dne 20.3.2013, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock

Novela snižuje rozsah trestněprávní imunity, které poslanci a senátoři požívají. Již dlouhou dobu napříč společností rezonovalo, že je neodůvodněně obsáhlá, byla předmětem soustavné kritiky jak laické, tak odborné veřejnosti. Dle důvodové zprávy má imunita chránit fungování komor Parlamentu, jejichž členové mají mít možnost v souladu se svým slibem svobodně a nerušeně vykonávat svůj mandát, v žádném případě nemá jít o zakotvení neodpovědnosti jakožto osobního privilegia stavějícího poslance a senátory ve srovnání s ostatními občany do nadřazeného postavení. Podle navrhovatelů bylo v průběhu doby prokázáno, že rozsah imunity rozšířený i na dobu po zániku mandátu poslance a senátora není ani odůvodněný, ani správný. Takto široké pojetí imunity zákonodárců není příliš obvyklé ani ve světě. Právě přijatou novelou Ústavy je tedy trestněprávní procesní imunita poslanců a senátorů omezena pouze na dobu trvání jejich mandátu. Obdobná úprava se pak provádí také u imunity soudců Ústavního soudu.

V brzké době lze očekávat publikaci zákona ve Sbírce zákonů.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články