Prezident podepsal novelu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Dne 11.1.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 28. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock

Zákonodárce novelou reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/11 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 181/2012 Sb., kterým soud jednak zrušil, a to dnem publikace ve Sbírce zákonů, zvláštní úpravu platové základny pro soudce pro roky 2012 – 2014, čímž se výpočet jejich platů dostal do působnosti obecného ustanovení § 3 odst. 3 zákona o platech, jednak s počátkem roku 2013 zrušil i nově stanovenou výši platové základny počítanou jako 2,5násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře v obecné úpravě uvedené právě v tomto § 3 odst. 3. Ustanovení se tímto okamžikem, bez stanovení výše násobku, dle kterého se platová základna počítá, stalo neaplikovatelným. Platová základna bude na základě právě přijaté a prezidentem podepsané novely nově činit, oproti předchozímu a Ústavním soudem zrušenému 2,5násobku, 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Přijatá novela se aktuálně omezila pouze na bezodkladného řešení výše platové základny dle § 3 odst. 3 zákona o platech, ze které se v současné době určují platy soudců a zprostředkovaně i platy státních zástupců. Hodnota 2,75násobku byla dle důvodové zprávy zvolena jako kompromis mezi předchozím 2,5násobkem, který Ústavní soud považoval v případě soudců za ústavně nekonformní, a trojnásobkem, návrat k němuž byl také zvažován, ale který byl vzhledem k současné ekonomické situaci a možnostem státního rozpočtu v období, v němž se uplatňují úsporná opatření prakticky u všech skupin obyvatelstva, považován za neúnosný.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články