Prezident podepsal novelu zákona o silniční dopravě

Dne 9.4.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 21.3.2013, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
novela podpis založení společnosti notářský řád
Foto: Fotolia

Zákon se dle důvodové zprávy především soustředí na řešení dvou oblastí problémů. První z nich je potřeba upravit příslušnou právní úpravu do podoby souladné s evropským nařízením č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a se směrnicí 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Nařízení, ač přímo použitelné, vyžádalo si určité úpravy českého právního řádu především co se vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění povinností nařízením ukládaných a určení státních orgánů příslušných k jejich projednání týče. U uvedené směrnice jde o rozšíření rozsahu její působnosti také na samostatně výdělečně činné řidiče, kdy ji již bylo nutné také v tomto kontextu transponovat, neboť Komise už zahájila s Českou republikou řízení o porušení Smlouvy podle čl. 258 SFEU.

Druhou oblastí, které se změny dotýkají, je právní úprava provozování taxislužby, prováděny jsou rovněž další změny v úpravě osobní silniční dopravy vycházející z praktických problémů v oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče. Oba druhy dopravy jsou totiž v současné době poskytovány zaměnitelně, hranice přijetí objednávky těžko odlišuje. Důsledkem toho je snížená ochrana spotřebitele. Docházelo například k situacím, kdy dopravci a řidiči taxislužby, kterým bylo, třeba z důvodu předražení, zamezeno vykonávat taxislužbu, se pouze přetransformovali na dopravce a řidiče příležitostné dopravy a své služby nabízeli prakticky v nezměněné podobě dále. U příležitostné osobní silniční dopravy docházelo dle předkladatelů návrhu zákona k neduhům typu nedodržování zákazu placení za přepravu řidiči cestujícími, označování vozidel zaměnitelně s vozidlem taxislužby či zaměstnávání osob nespolehlivých, které přišly o možnost vykonávat práci řidiče taxislužby. V taxislužbě pak měly přetrvávat problémy s předražováním jízdného, absencí vazby dopravce na vozidlo taxislužby, s narůstajícími nabídkami pronájmů koncese řidičům nebo s pokřivením pracovněprávních vztahů, kdy zaměstnanec ve skutečnosti platí svému zaměstnavateli za to, že u něj může pracovat, podepisuje bianco výpovědi předem a podobně. Problémem byla také existence několika průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby na jednu osobu. Veškeré tyto neduhy má novela ambici řešit. V oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být podmínky pro podnikání v silniční dopravě provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče narovnány, ať již jde o vstupní podmínky či následné povinnosti se zřetelem na určitá specifika provozování silniční motorové dopravy pro různé účely. Všechna vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být evidována stejným způsobem, sjednoceno má být rovněž označení a vybavení vozidel, a to zejména taxametrem. Má dojít k posílení vztahu dopravce k vozidlu a jeho odpovědnosti za provoz jeho vozidla. Administrativní zátěž podnikatelů má být v souvislosti s evidencí vozidla taxislužby naopak snížena. Sjednoceny mají být rovněž podmínky pro oba druhy řidičů, jejich odpovědnost bude taktéž posílena. Vším uvedeným šlo zákonodárci především o zvýšení ochrany spotřebitele, jeho života, zdraví a majetku, ale také o snížení pracovně-právních a daňových rizik a o další snížení pravidelné administrativní zátěže podnikatelů v podobě odstranění zbytečných a samoúčelných povinností.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články