Prezident podepsal novelu zákona o specifických zdravotních službách

Dne 15.2.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 30.1.2013, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Novela se dotýká v poslední době často diskutované problematiky posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Dle dosavadního znění § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách se osoba ucházející se o zaměstnání považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Jelikož jsou dle zákoníku práce základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá v současné době povinnost podrobit se lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Dle předkladatelů návrhu zákona však tato relativně nová povinnost zbytečně zatěžuje zaměstnavatele i zaměstnance sjednávající takové dohody uzavírané na časově omezenou dobu. Proto má novelou dojít k zúžení okruhu těchto osob ucházejících se o zaměstnání, jež mají povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce, přičemž však tato povinnost nebude ani u dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti zcela vyloučena. Nadále budou stanoveny situace, kdy bude nutné, aby se uchazeč sjednávající jednu z uvedených dohod lékařské prohlídce podrobil. Dojde rovněž ke zpřesnění pravidel pro poskytování pracovnělékařských služeb.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články