Dne 19.3.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 75, str. 1- 3, zveřejněno rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6.3.2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), jež bylo následováno také textem samotné úmluvy. ...celý článek

Dne 25.2.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 54, str. 1 an., zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/281 ze dne 26.11.2014, kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. ...celý článek

Dne 20.2.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 49, str. 1 an., zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/228 ze dne 17.2.2015, kterým se nahrazují přílohy I až VII nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. ...celý článek

Dne 19.2.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 45, str. 2 – 9, zveřejněno nařízení Komise (EU) 2015/263 ze dne 16.1.2015, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. ...celý článek

Nejoblíbenější články