Dne 22.8.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 249, str. 1 a násl., publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18.7.2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly. ...celý článek

Dne 24.4.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 122, str. 18-43, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3.4.2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007. ...celý článek

Dne 28.2.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 60, str. 1-33, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4.2.2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. ...celý článek

Nejoblíbenější články