Dne 17.1.2014 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 13, str. 1-73, publikována směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5.12.2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. ...celý článek

Dne 27.11.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 316, str. 8 – 28, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1205/2013 ze dne 26.11.2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky. ...celý článek

Dne 15.11.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 305, str. 22, zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13.11.2013 o zamítnutí žádosti o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (Pomazánkové máslo (ZTS)). ...celý článek

Dne 21.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 169, str. 69, publikováno rozhodnutí Rady ze dne 14.6.2013, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2013/299/EU, Euratom). ...celý článek

Dne 18.6.2013 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 165, str. 63 - 79, zveřejněna směrnice EP a Rady 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů). ...celý článek

Dne 12.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 160, str. 1, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 10.6.2013 o podpisu Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi jménem Evropské unie (2013/275/EU). ...celý článek

Nejčtenější články