Dne 18.6.2013 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 165, str. 1 - 12, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). ...celý článek

Dne 16.4.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 106, str. 1, zveřejněno rozhodnutí Rady 2013/178/SZBP ze dne 25.2.2013 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) v Republice Mali. Na stranách 2 až 6 pak bylo publikováno znění samotné dohody. ...celý článek

Dne 19.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 46, str. 27, zveřejněno rozhodnutí Rady 2013/87/SZBP ze dne 18.2.2013 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).
...celý článek

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 1-11, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.1.2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.
...celý článek

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 12-29, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15.1.2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017. ...celý článek

Dne 25.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 22, str. 11-12, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 22.1.2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU). ...celý článek

Dne 30.1.2013 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 30, str. 1-93, zveřejněny Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5.12.2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (2013/47/EU).
...celý článek

Dne 22.12.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 356, str. 68-70, zveřejněna prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20.12.2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě.
...celý článek

Nejčtenější články