Právní poradna logo

Doplnění kódů CZ-NACE k ekonomickému subjektu

Datum:15. 10. 2022 v 13:54
Poslední aktivita:17. 10. 2022 v 12:21
Zhlédnuto:2055x
0

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jakým způsobem doplnit do registru kódy CZ-NACE k ekonomickému subjektu? Žádáme o dotaci, která nám však byla vrácena z důvodu chybějících kódů. Dle zatím zjištěných informací však zařazení provádí Český statistický úřad, nenašla jsem však možnost, jak může subjekt zažádat sám o přiřazení kódů.

Děkuji Vám předem za odpověď a za Váš čas!

Odpovědi (1)

0

Kód NACE je přidělován každému ekonomickému subjektu v ČR. Zkratka NACE (z francouzského „Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes“) je označení pro klasifikaci ekonomických činností, která je používána v zemích Evropské unie od roku 1970. V České republice byla zavedena v roce 2008.

Každé ekonomické jednotce je podle její ekonomické činnosti přidělován kód. Tyto kódy může každý nalézt v Rejstříku ekonomických subjektů. V České republice NACE kódy přiděluje Český statistický úřad (ČSÚ).

Ekonomické jednotky často mívají několik NACE kódů. ČSÚ může každé jednotce přidělit až 12 kódů, přičemž nejdůležitějším je kód označující hlavní činnost jednotky, další kódy se týkají doplňkových činností.

NACE je používáno zejména ke statistickým účelům. Používání klasifikace je povinné v celé Evropské unii, je proto vhodná ke srovnávání členských států. NACE také vychází ze světové klasifikace ISIC, a tudíž je možné srovnání i v celosvětovém měřítku.

NACE klasifikace byla například využita při jednotlivých etapách zavádění elektronické evidence tržeb. Významným je pro podnikatele užití NACE při vyhlašování různých dotačních programů. Účastnit se jich často mohou pouze ekonomické subjekty, kterým byl přiřazen určitý kód NACE.

Nově vznikajícím subjektům ČSÚ zasílá dotazník týkající se jejich činnosti, u starších subjektů je ale odkázán na informace dostupné z veřejných zdrojů, jako je obchodní rejstřík nebo rejstřík živnostenského podnikání. Při této práci často naráží na to, že subjekty informace o sobě neaktualizují, a proto může být v některých případech přiřazení NACE kódu zavádějící.

Všechny základní údaje o firmách najdete prostřednictvím aplikace Vyhledávání v Registru ekonomických subjektů (RES) na adrese http://apl.czso.cz/irsw/, kde zadáte svoje IČO nebo název firmy a aplikace Vám poskytne výše uvedené informace o Vaší firmě.

ČSÚ poskytuje bezplatnou metodickou pomoc při zatřídění činnosti dle klasifikace CZ-NACE, případně výrobků a služeb dle klasifikace CZ-CPA, pouze za účelem správného vyplnění statistických výkazů.

Veškeré klasifikace a číselníky jsou přístupné na internetových stránkách ČSÚ v záložce Klasifikace, číselníky na adrese https://www.czso.cz/csu/… Tam je uveden i kontakt, kam se v případě potřeby můžete obrátit.

SV

Odpovědět na dotaz