Novinky

Judikatura

Změny v legislativě

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona

Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 287/2022 Sb.

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Přestřelka s ministrem?

Přestřelka s ministrem?

V uplynulých dnech se veřejnost na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR seznámila s důvody, které vedly k rozhodnutí ministra spravedlnosti nejmenovat do funkce místopředsedy trestního úseku Krajského soudu v Brně soudce Mgr. Aleše Novotného.

Další články