Novinky

Povinnost a fakultativnost postupu podle § 46 ZZVZ před vyloučením účastníka zadávacího řízení optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Povinnost a fakultativnost postupu podle § 46 ZZVZ před vyloučením účastníka zadávacího řízení optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval koncem loňského roku metodiku k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe. Uvedené ustanovení Zákona obsahuje pravidla pro objasnění či doplnění informací poskytovaných v průběhu zadávacího řízení jeho účastníky zadavateli.

Novely zákonů související s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Práce přesčas

Novely zákonů související s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

Dnem 15. 1. 2023 své účinnosti nabyla převážná část zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Ten byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 416/2022 Sb.

Judikatura

Změny v legislativě

Novela energetického zákona
Obnovitelné zdroje energie

Novela energetického zákona

Dnem 24. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 19/2023 Sb.

Novela autorského zákona
Datové schránky občanů

Novela autorského zákona

Dnem 5. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 429/2022 Sb.

Sankční zákon

Sankční zákon

Dnem 3. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 1/2023 Sb.

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Další články