Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část III.
Dohoda o vině a trestu

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část III.

Institut spolupracujícího obviněného byl v § 178a tr. řádu vytvořen zákonem č. 41/2009 Sb. Po jeho dosud poslední novelizaci provedené zákonem č. 333/2020 Sb. může státní zástupce od 1. 10. 2020 označit obviněného za spolupracujícího nejen v obžalobě, tak jako dosud, nýbrž nově také v dohodě o vině a trestu.

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část II.
Dohoda o vině a trestu

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část II.

Institut spolupracujícího obviněného byl v § 178a tr. řádu vytvořen zákonem č. 41/2009 Sb. Po jeho dosud poslední novelizaci provedené zákonem č. 333/2020 Sb. může státní zástupce od 1. 10. 2020 označit obviněného za spolupracujícího nejen v obžalobě, tak jako dosud, nýbrž nově také v dohodě o vině a trestu.

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část I.
Dohoda o vině a trestu

K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu - část I.

Institut spolupracujícího obviněného byl v § 178a tr. řádu vytvořen zákonem č. 41/2009 Sb. Po jeho dosud poslední novelizaci provedené zákonem č. 333/2020 Sb. může státní zástupce od 1. 10. 2020 označit obviněného za spolupracujícího nejen v obžalobě, tak jako dosud, nýbrž nově také v dohodě o vině a trestu.

Mezinárodní únosy dětí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Mezinárodní únosy dětí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

V tomto článku se budu zabývat problematikou mezinárodního únosu dítěte, přiblížím vybrané významné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ,,ESLP”) a pokusím se je promítnout do kontextu rozhodovací praxe ve věcech únosů dítěte v České republice. Nakonec krátce zmíním statistiky mezinárodních únosů dětí ve vztahu s Českou republikou.

Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení
náhrada škody trestní řízení stát

Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení

Předmětem tohoto článku je analýza a zhodnocení právní úpravy a judikatury soudů týkající se odpovědnosti státu za škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“), která vznikne osobě, jež byla dotčena zajištěním věci v trestním řízení, jakožto nástroje trestné činnosti či výnosu z trestné činnosti ve smyslu ust. § 79a trestního řádu.