Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Poslanecký návrh na nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací a veřejnými zakázkami
Nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací

Poslanecký návrh na nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací a veřejnými zakázkami

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně ČR návrh novely trestního zákoníku, podle níž by byl nově vyloučen zánik trestní odpovědnosti uplynutím promlčecí doby za trestné činy spáchané při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu a za trestné činy spáchané při zadávání, schvalování nebo realizaci veřejné zakázky.

Kolektiv autorů
Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu
Lékař, zdraví, medicína.

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu

Jaký je status embrya a plodu? Tato otázka je od nepaměti objektem zájmu nejen právníků, ale také odborníků z jiných vědních oborů. Přestože se znalosti ohledně okolností vzniku a vývoje lidského života během prenatálního období díky technologickému pokroku značně rozšířily, stále neexistuje shoda ohledně toho, kdy a na základě jakých kritérií se každý z nás stal kdysi osobou a nositelem práv.

Dohoda o vině a trestu uzavřená v hlavním líčení - Qui bono?
Vražda nebo zabití

Dohoda o vině a trestu uzavřená v hlavním líčení - Qui bono?

Obecně není institut dohody o vině a trestu žádnou novinkou, avšak do relativně nedávné doby byl spojován výhradně s anglosaskou právní kulturou. V těchto zemích bývá institut označován jako plea bargaining či plea guilty. Postupem času však nachází uplatnění i na evropském kontinentu, a to především od počátku 21. století.

David Texl
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu