Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení
náhrada škody trestní řízení stát

Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení

Předmětem tohoto článku je analýza a zhodnocení právní úpravy a judikatury soudů týkající se odpovědnosti státu za škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“), která vznikne osobě, jež byla dotčena zajištěním věci v trestním řízení, jakožto nástroje trestné činnosti či výnosu z trestné činnosti ve smyslu ust. § 79a trestního řádu.

Poslanecký návrh na nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací a veřejnými zakázkami
Nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací

Poslanecký návrh na nepromlčitelnost trestných činů spojených s privatizací a veřejnými zakázkami

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně ČR návrh novely trestního zákoníku, podle níž by byl nově vyloučen zánik trestní odpovědnosti uplynutím promlčecí doby za trestné činy spáchané při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu a za trestné činy spáchané při zadávání, schvalování nebo realizaci veřejné zakázky.

Kolektiv autorů
Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu
Lékař, zdraví, medicína.

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu

Jaký je status embrya a plodu? Tato otázka je od nepaměti objektem zájmu nejen právníků, ale také odborníků z jiných vědních oborů. Přestože se znalosti ohledně okolností vzniku a vývoje lidského života během prenatálního období díky technologickému pokroku značně rozšířily, stále neexistuje shoda ohledně toho, kdy a na základě jakých kritérií se každý z nás stal kdysi osobou a nositelem práv.

Dohoda o vině a trestu uzavřená v hlavním líčení - Qui bono?
Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu uzavřená v hlavním líčení - Qui bono?

Obecně není institut dohody o vině a trestu žádnou novinkou, avšak do relativně nedávné doby byl spojován výhradně s anglosaskou právní kulturou. V těchto zemích bývá institut označován jako plea bargaining či plea guilty. Postupem času však nachází uplatnění i na evropském kontinentu, a to především od počátku 21. století.

David Texl
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu