Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Změny v podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody od 1. 1. 2022
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody II.

Změny v podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody od 1. 1. 2022

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti další část zákona č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu trestních předpisů, jejímž cílem je zejména administrativní zjednodušení a vyšší efektivita vykonávacího řízení. Jak novela dopadá na úpravu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se podíváme v tomto příspěvku.

Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců - část III.
náhrada škody trestní řízení stát

Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců - část III.

Zaměstnávání cizinců se v posledních letech stalo pro mnoho zaměstnavatelů nutností. S narůstajícím počtem zahraničních pracovníků, spojeným s mnohdy složitou právní úpravou, nicméně roste i riziko výkonu nelegální práce.