Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
26.09.2018 - 26.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Výklad se soustředí na představení zástavního práva jako hlavního prostředku zajištění věřitelovy pohledávky. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Pořadatelé

Celostátní konference: Povinná elektronizace veřejných zakázek
03.10.2018 - 03.10.2018 Praha - Hotel Occidental****, 9.00 - 15.30 hod.

Celostátní konference: Povinná elektronizace veřejných zakázek

Ve středu, 3. 10. 2018 se pod taktovkou společnosti Seminaria koná v Praze celostátní konference s názvem Povinná elektronizace veřejných zakázek.

Mezi přednášejícími mimo jiné vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, a to vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí Markéta Adámková a vedoucí oddělení Národního elektronického nástroje Jan Ségl.

Pořadatelé

Pracovní doba názorně a prakticky - s následným workshopem
03.10.2018 - 03.10.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní doba názorně a prakticky - s následným workshopem

Rozvržení pracovní doby často bývá tvrdým oříškem. Co dělat, když je nutné zavést vícesměnný provoz, konto pracovní doby nebo pružnou pracovní dobu? Na co všechno je třeba myslet, když zaměstnanci pracují přesčas nebo drží pracovní pohotovost? A jak evidovat pracovní dobu – stačí pouze výpis z docházkového systému? Ve své první části vás naše školení provede příslušnými ustanoveními zákoníku práce, a to pomocí grafů, tabulek a schémat. Druhá část školení poté bude vedena formou workshopu, kdy si sami zkusíte řešit situace z praxe – dostanete například za úkol připravit rozvrh nerovnoměrné pracovní doby.

Pořadatelé

Insolvenční minimum s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem
03.10.2018 - 03.10.2018 Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, 9.00 - 16.00 hod.

Insolvenční minimum s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem

Další běh úspěšného semináře pro nováčky v oblasti insolvenčního práva, kde se seznámíte s tím nejzásadnějším pro efektivní výkon praxe insolvenčního správce.  Na semináři promluví Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Přihlaste se do 12. září 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Jak správně ukončit pracovní poměr - konec dobrý, všechno dobré
09.10.2018 - 09.10.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Jak správně ukončit pracovní poměr - konec dobrý, všechno dobré

V průběhu školení v první řadě představíme všechny způsoby ukončení pracovního poměru s detailním návodem, jak v daném případě postupovat. Zejména se zaměříme na rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn a z důvodu nedostatečného výkonu zaměstnanců či případů porušení jejich pracovních povinností. Výklad bude dokreslen řadou praktických příkladů, které vycházejí z aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR. Na závěr semináře bude prostor k diskuzi, a stejně tak prostor pro dotazy jednotlivých účastníků.

Pořadatelé

Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata
15.10.2018 - 15.10.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata

Program přednášky (tematické okruhy):

  • Typové vymezení sporů o náhradu škody v insolvenčních a konkursních souvislostech
  • Spory o náhradu škody na majetku dlužníka způsobené nevěrnou správou majetku dlužníka před zahájením insolvenčního řízení
  • A další

Přednášející: JUDr. Zdeněk Krčmář

Pořadatelé

Srovnání judikatury vrchních soudů
16.10.2018 - 16.10.2018 Hotel Duo, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 16.00 hod.

Srovnání judikatury vrchních soudů

Na semináři promluví JUDr. Ivana Waltrová, soudkyně Vrchního soudu v Olomouci, a Mgr. Martin Liška, soudce Vrchního soudu v Praze. Společně pohovoří o tom, v čem se praxe vrchních soudů liší a v kterých případech naopak postupují obě instituce stejně. Srovnání praxe obou soudů bude zahrnovat i případy po novele insolvenčního zákona v roce 2017.

Přihlaste se do 25. září 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Smluvní a závazkové právo
18.10.2018 - 21.10.2018 Hotel Bezděz, Staré Splavy

Smluvní a závazkové právo

Nový občanský zákoník výrazně změnil české smluvní a závazkové právo. Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a závazků (včetně pravidel týkajících se obecně právních jednání a předpokladů jejich existence i platnosti) a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími.

Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. 

Přednášející: JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M., JUDr. Robert Pelikán,Ph.D

Pořadatelé

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy
25.10.2018 - 25.10.2018 COMFORT HOTEL USTI NAD LABEM CITY ***, Masarykova 3128/36, 9.00 - 16.00 hod.

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

Na semináři promluví JUDr. Jaroslava Mištová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společně účastníky provedou problematikou oddlužení a konkurzu a zejména se zaměří na to, co insolvenční správce zajímá v těchto oblastech nejvíce.

Přihlaste se do 3. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
30.10.2018 - 30.10.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje NEN, které se stane pravděpodobně povinností pro některé zadavatele veřejných zakázek, budí často obavy a pochybnosti.

Na našem semináři, věnovanému tématu zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN, se ryze praktickou cestou pokusíme uvedené obavy odstranit.

Přednášející: Mgr. Michal Čermák

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců
31.10.2018 - 31.10.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců, abyste získali základní přehled v oblasti, nebo si potvrdili své dosavadní znalosti. Představíme vám jednotlivá povolení a vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců, klade zákon a zároveň upozorníme na rizika sankcí. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména aktuální program Ukrajina). 

Pořadatelé

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře
07.11.2018 - 07.11.2018 Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Účastníci semináře budou seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Druhá část semináře je určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce.

Přihlaste se do 17. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?
14.11.2018 - 14.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?

V rámci našeho navýsost praktického školení bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi společnosti v oblasti archivace a skartace se zaměřením na dokumentaci v HR oblasti. Dozvíte se, jakým způsobem provést základní analýzu stavu Vaší spisové agendy, jak ji vyhodnotit, jak připravit či upravit interní dokumentaci a jak ji zavést do praxe. Budeme se zabývat i nezbytným zabezpečením archivované dokumentace před jejich zneužitím a organizačními a technickými prostředky, které v této oblasti můžeme využít. Nezapomeneme ani na skartační řády a úpravu podmínek spolupráce s poskytovateli skartačních služeb.

Pořadatelé

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta
15.11.2018 - 15.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.30

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta

Školení Vám nabídne originální pohled na problematiku agenturního zaměstnávání, a to paralelně z perspektivy advokáta – Nataši Randlové – a inspektora práce – Aleše Kalvody. Co například spadá a nespadá do srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců z pohledu advokáta? A vidí to inspektor práce stejně? Seznámíme Vás také s aktuální judikaturou v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegálního zaměstnávání a také s plánovanými změnami. Školení není pokračováním předešlých dílů, které jsme měli v minulých letech. Je tedy vhodné i pro ty, co na našem školení o agenturách ještě nebyli, nebo pro ty, co si chtějí zopakovat i základní aspekty této úpravy.

Pořadatelé

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře
21.11.2018 - 21.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Účastníci semináře budou seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Druhá část semináře je určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce.

Přihlaste se do 17. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura
28.11.2018 - 28.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. Těšit se můžete i na aktuální výkladové otázky insolvenčního řízení a aktuální insolvenční judikaturu.

Přihlaste se do 7. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Firemní auta - radost, nebo starost?
04.12.2018 - 04.12.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta - radost, nebo starost?

Nejdříve se z provozního pohledu zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Dále se budeme věnovat nastavení dokumentace, která je pro provoz služebních automobilů nezbytná – ať již se jedná o vnitřní předpis, nebo o dohodu o užívání služebních automobilů. Tím, že automobil poskytneme zaměstnanci k soukromým účelům, mu navíc vznikne majetkový prospěch – a tak se musíme vypořádat i s otázkou daňovou. A co v případě, když dojde k havárii vozidla? Jak to bude s odpovědností zaměstnance vůči třetím osobám, nebo naopak společnosti vůči zaměstnanci?

Pořadatelé