Podmínky užívání webových stránek pravniprostor.cz

I.

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek pravniprostor.cz třetími osobami (dále jen „Podmínky“)

II.

Všechny osoby, které se doposud neseznámily s podmínkami provozu webových stránek pravniprostor.cz nebo ty osoby, které navštívily stránku pravniprostor.cz poprvé, nechť se před započetím užívání stránek pravniprostor.cz nejprve seznámí s těmito Podmínkami.

III.

Majitelem a provozovatelem webových stránek pravniprostor.cz je společnost Atlas consulting, a.s., IČ 465 78 706, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 709 16, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 3293 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

IV.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky pravniprostor.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího vytěžení obsahu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány a chráněny příslušnými ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Poruší-li takto uživatel webové stránky pravniprostor.cz tento zákaz a Společnosti tímto vznikne škoda, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tím není dotčena odpovědnost deliktní odpovědnost dle příslušných ustanovení autorského zákona. Na webových stránkách pravniprostor.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tyto data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn. Společnost využívá zpravodajství ČTK, jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez přechozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

V.

Společnost důrazně poukazuje na to, že jediný kdo je dle zákona č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii ve znění pozdějších předpisů oprávněný poskytovat právní služby, kterými se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu je pouze advokát, který je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Společnost výslovně doporučuje uživatelům webových stránek pravniprostor.cz, aby se při řešení právních problémů obrátili právě na advokáty a nevyužívali obsah webových stránek pravniprostor.cz k vedení vlastního právního zastupování.

VI.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky pravniprostor.cz

VII.

Obsah webových stránek pravniprostor.cz má pouze informační charakter a funkci. Informace obsažené na webových stránkách pravniprostor.cz není možné považovat za kvalifikované právní poradenství ve smyslu § 2950 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Společnost neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu webových stránek pravniprostor.cz. Společnost rovněž neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z webových stránek pravniprostor.cz ani za škodu vzniklou dočasným či trvalým znemožněním přístupu k webovým stránkám pravniprostor.cz. Společnost dále neručí a neodpovídá za možné závazky či nabídky osob, jejichž nabídky lze na webových stránkách pravniprostor.cz nalézt zejména ve formě inzerce či reklamy. Společnost není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Společnost neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webových stránkách pravniprostor.cz. Společnost rovněž neodpovídá za obsah stránek, na něž vedou odkazy z webových stránek pravniprostor.cz. 

Každý uživatel užívá webové stránky pravniprostor.cz na vlastní riziko. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu webových stránek pravniprostor.cz. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek pravniprostor.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek pravniprostor.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

VIII.

Obsah webu www.pravniprostor.cz je stahován a trvale uchováván v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR. Více o projektu WebArchiv: www.webarchiv.cz.