Ústavní právo

Aktuální texty zaměřené na oblast ústavního práva. Přinášejí přehled o základních otázkách ústavního práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část III.
Testování v malých firmách

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část III.

Dne 3. prosince 2021 vložilo Ministerstvo zdravotnictví do elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP, která slouží k výměně dokumentů v rámci procesu přípravy dokumentů legislativní povahy, návrh novely tzv. očkovací vyhlášky.

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část II.
Nákup antigenních testů do škol

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část II.

Dne 3. prosince 2021 vložilo Ministerstvo zdravotnictví do elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP, která slouží k výměně dokumentů v rámci procesu přípravy dokumentů legislativní povahy, návrh novely tzv. očkovací vyhlášky.

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část I.
Nákup antigenních testů do škol

K diskusi: K návrhu novely očkovací vyhlášky v souvislosti s očkováním proti covid-19 - část I.

Dne 3. prosince 2021 vložilo Ministerstvo zdravotnictví do elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP, která slouží k výměně dokumentů v rámci procesu přípravy dokumentů legislativní povahy, návrh novely tzv. očkovací vyhlášky.

Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018)

Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018)

Nejvyšší soud při posuzování odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením unijního práva dovodil, že Ústavní soud ČR nemá v řízení o ústavních stížnostech povinnost obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část III.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část III.

Vlastnické právo k nemovité věci lze pozbýt (případně je možné omezit některou z jeho esenciálních složek – například ius utendi či ius fruendi) jednak se souhlasem vlastníka, k čemuž by mělo v demokraticky fungujícím právním státě podle mého názoru docházet v drtivé většině případů, ale i proti jeho vůli.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část II.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část II.

Vlastnické právo k nemovité věci lze pozbýt (případně je možné omezit některou z jeho esenciálních složek – například ius utendi či ius fruendi) jednak se souhlasem vlastníka, k čemuž by mělo v demokraticky fungujícím právním státě podle mého názoru docházet v drtivé většině případů, ale i proti jeho vůli.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část I.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část I.

Vlastnické právo k nemovité věci lze pozbýt (případně je možné omezit některou z jeho esenciálních složek – například ius utendi či ius fruendi) jednak se souhlasem vlastníka, k čemuž by mělo v demokraticky fungujícím právním státě podle mého názoru docházet v drtivé většině případů, ale i proti jeho vůli.