Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 113/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 111/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Těmi jsou živnostenský zákon, zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a občanský zákoník, kde například dochází k četným změnám ustanovení upravujících zájezd. ...celý článek