Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dne 7. 6. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 104/2024 Sb.

Novela nařízení o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
Učitelka, pedagogický pracovník

Novela nařízení o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu

Dnem 1. 9. 2024 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 110/2024 Sb.

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 109/2024 Sb.

Novela vyhlášky k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Vyšší odstupné při skončení pracovního poměru

Novela vyhlášky k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 108/2024 Sb.

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 107/2024 Sb.

Novela vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů

Novela vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 93/2024 Sb.

Novela vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů

Novela vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 92/2024 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025

Dnem 30. 4. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 103/2024 Sb.

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dnem 26. 4. 2024 své účinnosti nabyla nová vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 102/2024 Sb.

Novela prováděcí vyhlášky k Energetickému zákonu

Novela prováděcí vyhlášky k Energetickému zákonu

Dnem 26. 4. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 78/2024 Sb.