Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Nařízení o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Nařízení o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 140/2023 Sb.

Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb dle zákona o elektronických komunikacích

Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb dle zákona o elektronických komunikacích

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 109/2023 Sb.

Novela nařízení o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních poštovních služeb

Novela nařízení o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních poštovních služeb

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 108/2023 Sb.

Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 131/2023 Sb.

Novela nařízení o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Novela nařízení o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 97/2023 Sb.

Novela vyhlášky stanovící podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Novela vyhlášky stanovící podrobnosti označování zvířat a jejich evidence

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 130/2023 Sb.

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dnem 30. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 119/2023 Sb.

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dnem 30. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 118/2023 Sb.