Obchodní právo

Aktuální články zaměřené na obchodní právo, majetkoprávní postavení podnikatelů a související legislativu. Přinášejí přehled o otázkách obchodního práva od renomovaných odborníků.

Jak se dotkne akvizice developerského projektu smluv s developery?
Developerský projekt a smlouva s developery

Jak se dotkne akvizice developerského projektu smluv s developery?

Počet obcí a městských částí či obvodů statutárních měst, které přijaly zásady pro uzavírání smluv s developery, narůstá. Tyto zásady podrobně upravují postup obce při jednání s developerem o poskytnutí kompenzace za zvýšené nároky na obcí provozovanou veřejnou infrastrukturu a na obcí zajišťované veřejné služby.

Mgr. Petr Bouda
Novela z.o.k.: Několik poznámek k akciím s vysílacím právem - část II.

Novela z.o.k.: Několik poznámek k akciím s vysílacím právem - část II.

Předmětem tohoto příspěvku je analýza dílčího institutu nové právní úpravy zákona o obchodních korporacích dané zákonem č. 33/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, a to institutu akcií s tzv. vysílacím právem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu