Obchodní právo

Aktuální články zaměřené na obchodní právo, majetkoprávní postavení podnikatelů a související legislativu. Přinášejí přehled o otázkách obchodního práva od renomovaných odborníků.

ESG reporting od začátku do konce. Která data se vyplatí sledovat?
Ekologie, příroda

ESG reporting od začátku do konce. Která data se vyplatí sledovat?

Zkratku ESG znal před rokem jen málokdo. Během letošního roku se objevovala čím dál častěji a dnes je už jasné, že pro zvládnutí zelené transformace, která firmy čeká, je nezbytná. Zaměření na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) vede firmy k odpovědnému a udržitelnému přístupu k podnikání.

Soudní dvůr EU rozhodl, že evidence o skutečných majitelích nemá být přístupná veřejnosti

Soudní dvůr EU rozhodl, že evidence o skutečných majitelích nemá být přístupná veřejnosti

Vloni v listopadu se Soudní dvůr EU (SDEU) vyjádřil k otázce přístupnosti údajů v evidenci skutečných majitelů právnických osob. Frank Bold Advokáti přináší článek o tom, jak rozsudek dopadá na právní úpravu a jak ovlivní povinnosti subjektů zveřejňovat údaje o skutečných majitelích.

Povinnost a fakultativnost postupu podle § 46 ZZVZ před vyloučením účastníka zadávacího řízení optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Povinnost a fakultativnost postupu podle § 46 ZZVZ před vyloučením účastníka zadávacího řízení optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval koncem loňského roku metodiku k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe. Uvedené ustanovení Zákona obsahuje pravidla pro objasnění či doplnění informací poskytovaných v průběhu zadávacího řízení jeho účastníky zadavateli.

Ústavnost zákonné úpravy diskvalifikace z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace
Ústavní soud, daňový balíček

Ústavnost zákonné úpravy diskvalifikace z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace

V příspěvku si autorka klade otázku, zda je úprava diskvalifikace v zákoně o obchodních korporacích souladná s Listinou základních práv a svobod, pokud jde o vymezení okruhu obchodních korporací, jichž se případné soudní rozhodnutí o vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu týká.

Bude nově rejstřík o evidenci skutečných majitelů neveřejný aneb jaké důsledky bude mít rozhodnutí Soudního dvora EU o zneplatnění části AML směrnice?

Bude nově rejstřík o evidenci skutečných majitelů neveřejný aneb jaké důsledky bude mít rozhodnutí Soudního dvora EU o zneplatnění části AML směrnice?

Účinnost nového zákona o evidenci skutečných majitelů[1], který do českého práva transponoval novelu AML směrnice[2], s sebou v červnu 2021 přinesla vícero novinek – největšími z nich bylo zavedení sankcí za nesprávný nebo neúplný zápis (soukromoprávní – zneplatnění některých společnických a akcionářských práv; a veřejnoprávní – pokuta až do výše 500 000 Kč) a zpřístupnění některých informací široké veřejnosti.

Kolektiv autorů