Občanské právo

Přinášíme komentáře k nejnovějším rozhodnutím ze všech oblastí práva (nevyjímaje právo ústavní, trestní a občanské) nejen pro zástupce právnických profesí.

Kritéria určení výše imateriální újmy pozůstalých po oběti dopravní nehody

Kritéria určení výše imateriální újmy pozůstalých po oběti dopravní nehody

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího soud a Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obžalovaný [v ř

Ústavní soud
Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta

Druhý senát Ústavního  soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Městského soudu v Praze pro porušení práva stěžovatele na soudní ochranu a na právní pomoc.  Stěžovatel hodlal podat žalobu ve spotřebitelské věci (nevyřízení reklamace)

Ústavní soud
Stínění stromem

Stínění stromem

Hezký příklad sousedského sporu obsahuje rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 1554/2018-311. V tomto rozhodnutí šlo o 4 metry vysoký živý plot z tújí na hranici pozemků. Vzhledem k tomu, že šlo o uliční zástavbu s malými pozemky na zahrádky, krajský soud rozhodl, že tyto stromy stíní pozemek v míř

Osm let trvající spor o pár centimetrů plotu ukončil až Ústavní soud
Platnost prodeje pozemků u dejvického nádraží

Osm let trvající spor o pár centimetrů plotu ukončil až Ústavní soud

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Českých Budějovicích a Krajského úřadu Jihočeského kraje, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu