Články

Zastavení insolvenčního řízení pro neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení a dokončení likvidace mimo rámec insolvenčního řízení

Zastavení insolvenčního řízení pro neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení a dokončení likvidace mimo rámec insolvenčního řízení Podle § 200 o. z. platí, že: „Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.“

Rekreační drogy v návrhu Světového antidopingového kodexu 2021 aneb O sportu, dopingu a kokainu

Rekreační drogy v návrhu Světového antidopingového kodexu 2021 aneb O sportu, dopingu a kokainu Druhý návrh Světového antidopingového kodexu 2021 zavádí novou kategorii zakázaných látek v podobě rekreačních drog a stanoví mechanismus ukládání důsledků za jejich užívání.

Předčasná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance?

Předčasná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance? V praxi se často setkáváme s případy, kdy si zaměstnavatelé pletou výpovědní důvod neuspokojivých pracovních výsledků s výpovědním důvodem porušování povinností vztahujících se k vykonávané práci.

Vězeňské kaplanství jako služba církve veřejnosti. Teoretický úvod

Vězeňské kaplanství jako služba církve veřejnosti. Teoretický úvod Mám radost, že letošní 24. ročník konference Církev a stát, konaný na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je věnován tak důležité součásti vědy českého konfesního práva, kterou je Náboženství a vězeňství, jedné z předních kapitol zvláštní části tohoto oboru.

Pět otázek pro Natašu Randlovou

Pět otázek pro Natašu Randlovou JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., je partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners, kde vede pracovněprávní tým, který dovedla k uznávanému členství v mezinárodní alianci Ius Laboris. V rámci sekce pracovního práva vystoupí dne 16. dubna 2019 na odborném kongresu Právní prostor - to je pro nás dobrá příležitost položit paní doktorce tradičních pět otázek.

Právní úprava změnového řízení v rámci implementace softwaru

Právní úprava změnového řízení v rámci implementace softwaru U složitých projektů dodávek softwaru, u kterých se předpokládá delší doba implementace, není neobvyklá aktuální potřeba na straně objednatele na změnu funkcionality softwaru či způsobu implementace nebo na straně dodavatele na úpravu cenových podmínek. V tomto směru je výhodou odpovídající úprava tzv. změnového řízení (Change Management) v samotné smlouvě o vývoji a implementaci softwaru.

Rozhovor s loňskými vítězi soutěže Ukaž svou kreativitu: "Největším lákadlem byla hlavní výhra, a sice účast na kongresu Právní prostor."

Rozhovor s loňskými vítězi soutěže Ukaž svou kreativitu: "Největším lákadlem byla hlavní výhra, a sice účast na kongresu Právní prostor." Karolína a Ondřej Drachovští v loňském ročníku soutěže "Ukaž svou kreativitu" obsadili první, resp. třetí místo a měli tak možnost zúčastnit se kongresu Právní prostor. Co vše jim soutěž přinesla? Kolik času zabere napsání soutěžního příspěvku? A je vlastně pro studenta práv důležité trénovat písemný projev?

Judikatura

Zákaz prodeje o svátcích platí

Ústavní soud neshledal nic protiústavního na zákazu prodeje o některých svátcích.

Rozsah přezkumu dovolání státního zástupce

Ústavní soud stanovil limity, kterými je dovolací soud vázán při posuzování dovolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných, v mediálně vděčné kauze okolo knihy projevů Adolfa Hitlera.

Zadržování nadměrného odpočtu DPH

Pokud má finanční úřad pochybnosti o oprávněnosti odpočtu DPH pouze pokud jde o určitý typ obchodů, nemůže zadržovat vyplacení odpočtu DPH i z jiných obchodů daňového subjektu.

Doznání a podmíněné propuštění

K podmíněnému propuštění z výkonu trstu odnětí svobody není nutné, aby se pachatel k činu doznal.

Čerpání z webových stránek

Informace publikované na veřejně dostupných webových stránkách nepředstavují notorietu. Každou webovou stránku, ze které se v řízení čerpají poznatky, je třeba zdokumentovat ve spise, jelikož jde o provedený důkaz.