Články

Revoluce v zákoníku práce

Revoluce v zákoníku práce Na začátku legislativního procesu se nachází novela zákoníku práce, která je způsobilá zásadním způsobem změnit některé jeho tradiční instituty. Navrhovaná vládní novela zákoníku práce přináší několik zajímavých novinek, ale také změny, jež lze bez nadsázky označit za revoluční.

Povinnost účetní jednotky založit účetní závěrku do sbírky listin trvá i po uplynutí archivačních lhůt

Povinnost účetní jednotky založit účetní závěrku do sbírky listin trvá i po uplynutí archivačních lhůt V usnesení sp. zn. 7 Cmo 455/2016, ze dne 8. 8. 2018 se Vrchní soud v Praze zabýval otázkou, zdali má účetní jednotka zapsaná do obchodního rejstříku (v tomto případě podnikatel, fyzická osoba) povinnost založit do sbírky listin účetní závěrku i po uplynutí archivačních lhůt za situace, kdy účetní jednotka nesplnila povinnost tuto účetní závěrku založit do sbírky listin v zákonem stanovených lhůtách a v mezidobí již došlo k uplynutí archivačních lhůt.

Rozhovor: Miroslav Knob - Z krátkodobého hlediska elektronizace působí jako zátěž, ale postupně bude představovat významnou úsporu času i peněz

Rozhovor: Miroslav Knob - Z krátkodobého hlediska elektronizace působí jako zátěž, ale postupně bude představovat významnou úsporu času i peněz Co se změnilo v oblasti veřejných zakázek? V čem zadavatelé v zadávacím řízení nejčastěji chybují? Jaká sankce nastane při nedodržení zadávací formy? Jak si Česká republika stojí v oblasti eGovernmentu v celosvětovém srovnání? V rozhovoru odpovídal Mgr. Miroslav Knob - administrátor veřejných zakázek ve společnosti OTIDEA - který bude tématu veřejných zakázek a povinné elektronizace věnovat i svůj příspěvek na listopadové konferenci Právo ve veřejné správě v Praze.

Domovní prohlídka u advokáta - Jak se v takové situaci správně zachovat?

Domovní prohlídka u advokáta - Jak se v takové situaci správně zachovat? Přesto, že k domovním prohlídkám u advokátů nedochází každý den a nejsou tak úplně běžnou záležitostí, nikde není psáno, že k domovní prohlídce nemůže neplánovaně dojít. Je proto rozhodně namístě být obeznámen s tím, jakým způsobem by se advokát měl zachovat, kdyby jednoho dne u něho doma nebo v kanceláři nečekaně zaklepal policejní orgán a pro účely trestního řízení by se domáhal přístupu k některým jeho listinným dokumentům nebo elektronickým databázím umístěným na serverech či v cloudovém řešení.

Právo ve veřejné správě v Brně: zajímavá témata, setkání i netradiční příspěvky

Právo ve veřejné správě v Brně: zajímavá témata, setkání i netradiční příspěvky V úterý 13. 11. 2018 proběhl v brněnském hotelu Voroněž již sedmý ročník konference Právo ve veřejné správě a šťastná sedmička jej provázela celý den.

Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech Práva k duševnímu vlastnictví jsou neodmyslitelnou součástí obchodního majetku franchisingových podniků a tvoří významnou součást jejich obchodního jmění.V případě franchisingových systémů jde navíc o jednu ze základních podmínek jejich fungování jako jedinečných konceptů, které se odlišují od ostatních systémů. A to nejen vnitřní organizací a uspořádáním celého systému, ale i navenek zejména prostřednictvím vizualizace celého konceptu, kterým komunikují se svými zákazníky a odlišují se tím od jiných franchisingových systémů.

Pasivní legitimace k náhradě škody v případě zrušeného charterového letu

Pasivní legitimace k náhradě škody v případě zrušeného charterového letu ...aneb koho žalovat, když dojde ke zrušení letu zakoupeného prostřednictvím cestovní kanceláře? Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (dále jen „Nařízení”) se zabývá úpravou práv a povinností cestujících a leteckých přepravců v oblasti zrušených a zpožděných letů, přičemž přepravovaným osobám zakotvuje mj. nárok na finanční kompenzaci.

Judikatura

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti...

Uber vs. Ústavní soud

To, že někdo nesplňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon určité činnnosti (zde taxislužby), nemůže znamenat, že se na něj zákon nevztahuje. Touto logikou by se např. na stavbu načerno nemohl vztahovat stavební zákon.

Průtahy při vydávání osvědčení o odbojové činnosti

Čím větší morální a časová naléhavost je přítomna, tím větší musí být i nároky na právní ochranu žadatelů, řekl Ústavní soud.

Povinnost provozovatele tržiště

Může majitel ochranné známky uložit provozovateli tržiště, aby zamezil porušování ochranných známek osobami, jimž pronajímá prodejní plochu? Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ano.

K dodržování dotačních podmínek

Dotační podmínky může porušit i třetí osoba bez vědomí příjemce dotace, jak zjistili v obci Železná.