Novinky

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.
Dluhy, exekuce, insolvence

Jednou ze změn zavedenou tzv. konfuzní novelou je zastavování exekucí po šesti letech. Ačkoli se to na první pohled nejeví zřejmé, došlo tím k jedné z největších systémových změn v exekučním právu s daleko systémovějšími dopady, než kdybychom milostivá léta počítali na desítky.

Judikatura

Změny v legislativě

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 60/2023 Sb.

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Další články