Články

Dohoda o vině a trestu a její využívání v právní praxi

Dohoda o vině a trestu a její využívání v právní praxi Dohoda o vině a trestu je relativně mladý trestněprávní institut procesního charakteru, který byl do platné právní úpravy implementován novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. 9. 2012.[1]

Od června se mění hranice, nad kterou se čistý zbytek mzdy sráží bez omezení - pomůže i poškodí zároveň

Od června se mění hranice, nad kterou se čistý zbytek mzdy sráží bez omezení - pomůže i poškodí zároveň Vláda v minulých dnech oznámila zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy dlužníka srazí bez omezení, a to s platností od června tohoto roku. Změnu nelze určitě chápat černobíle, nezabavitelná částka se nezvýší každému. Nejde totiž o zvýšení nezabavitelné částky v pravém slova smyslu a už vůbec ne zdola.

Institut postoupení smlouvy a jeho zákonná specifikace

Institut postoupení smlouvy a jeho zákonná specifikace Institut postoupení smlouvy byl do českého právního řádu zakotven teprve nedávno, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Z právního hlediska se tak jedná o relativně nový institut, který v praxi funguje jen několik let a jeho využívání se stále ještě nedostalo lidem a podnikatelům dostatečně pod kůži.

Co přinese novela zákona o pobytu cizinců?

Co přinese novela zákona o pobytu cizinců? Vhod problematice zaměstnávání cizinců přichází vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců. Zdá se, že novela uplatnění cizinců na českém trhu práce přeje. Příznivá úprava má však i jiný úhel pohledu.

Od moderních odborů po nezávislost justice na devátém ročníku kongresu Právní prostor

Od moderních odborů po nezávislost justice na devátém ročníku kongresu Právní prostor V Seči u Chrudimi skončil včera již devátý ročník kongresu Právní prostor. I letos v programu vystoupila pestrá směsice odborníků s tématy z rozličných oblastí práva a účastníci se právě díky této pestrosti na kongresu rozhodně nenudili.

Dvojrozhovor: Globální transformace, aneb klíčem k úspěchu je individuální přístup ke každému klientovi

Dvojrozhovor: Globální transformace, aneb klíčem k úspěchu je individuální přístup ke každému klientovi Advokátní vody jsou v mnoha očích viděny jako „žraločí prostředí“ plné nekooperujících a navzájem soutěžících individualit. Je tomu v realitě opravdu tak, nebo je povědomí veřejnosti o advokátech zkresleno příběhy amerických seriálů? Zajímá vás, čím se liší kulturní prostředí mezinárodní advokátní kanceláře od kanceláře menší tuzemské?

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv.[1]

Judikatura

Nepřiměřené úroky z prodlení

V případě nepřiměřené výše vymáhaných úroků z prodlení je dle Ústavního soudu na místě částečně zastavit exekuční řízení.

Výpočet výsluhového příspěvku ze sporných doplatků

Do výpočtu odchodného a dalších výsluhových nároků se počítá i výše doplatků za přesčasy provedených v rozhodném období. I když tyto doplatky nebyly dosud vyplaceny.

Odpovědnost za zrušení veřejné soutěže

Neplatná zadávací dokumentace může zakládat odpovědnost za vynaložené náklady uchazečů.

Poškozený trestným činem propagace rasismu

Trestný čin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, spáchaný na veřejném facebookovém profilu osoby, jejíž práva mají být potlačena, může zakládat u této osoby nemajetkovou újmu a může v trestním řízení vystupovat jako poškozená.

Platební rozkaz proti nesvéprávnému

Platební rozkaz nelze vydat proti žalovanému, u nějž jsou s ohledem na jeho možné duševní postižení pochybnosti o jeho faktické schopnosti účinně se účastnit řízení a samostatně před soudem jednat.

Nucený transport zdravého novorozence

V případě odnětí dítěte matce proti její vůli ihned po narození je nutné prokázat existenci zvláště naléhavých důvodů pro takový postup.