Články

Velká bankovní loupež: Banco de Portugal v. Waterlow & Sons (část II.)

Velká bankovní loupež: Banco de Portugal v. Waterlow & Sons (část II.) V první části článku se čtenář seznámil s fakty ve sporu portugalské centrální banky Banco de Portugal („Centrální banka“) s tiskařskou společností Waterlow & Sons Ltd („Tiskařství“) a s právními argumenty, které strany předložily Sněmovně Lordů.

Výhody a nevýhody konkurenční doložky v občanském zákoníku a zákoníku práce – část II.

Výhody a nevýhody konkurenční doložky v občanském zákoníku a zákoníku práce – část II. V první části článku pojednávajícího o výhodách a nevýhodách konkurenční doložky v Občanském zákoníku a Zákoníku práce provedl autor srovnání úprav v oblasti doby trvání ujednání o konkurenční doložce, zabýval se otázkou, kdy vůbec lze sjednat konkurenční doložku a v neposlední řadě byla rozebrána otázka závazku zaměstnance (obchodního zástupce) v ujednání o konkurenční doložce.

Předkupní právo, krok zpět na realitním trhu - část I.

Předkupní právo, krok zpět na realitním trhu - část I. Od 1. 1. 2018 vstoupilo v platnost nové znění úpravy předkupního práva. V českém prostředí se předkupní právo praktikovalo do roku 2013, kdy jej zákonodárci zrušili a nyní přichází s obměnami. Pro spoluvlastníky v rodině přináší výhody, pro ostatní spíše komplikace a zdlouhavou byrokracii.

Úkolem prezidenta je hledat většinovou vládu, říká Tomáš Havel

Úkolem prezidenta je hledat většinovou vládu, říká Tomáš Havel Parlamentní systém by se mohl přeměnit na polo-prezidentský, cesty k němu jsou v zásadě dvě, říká v rozhovoru pro Právní Prostor JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. Se svým příspěvkem zabývajícím se mimo jiné i tématem role prezidenta republiky při utváření a ustavení vlády v České republice vystoupí na kongresu Právní prostor 2018.

Politizace justice, aneb jak ze soudce opět učinit subsumpční automat - část II.

Politizace justice, aneb jak ze soudce opět učinit subsumpční automat - část II. S tím, jak se současná právní věda již tolik neupírá k legalismu, je nutné čím dál větší pozornost věnovat rozhodování soudů. V tomto ohledu je v poslední době trendem téma judicializace politiky, které je diskutováno nejčastěji v souvislosti se soudcovským aktivismem, avšak mírně opomíjen zůstává fenomén politizace justice, který se zabývá opačnou dynamikou vztahu mezi mocí soudní a politickou – tedy vztahem, kdy politická moc prozařuje do moci soudní a do rozhodovací činnosti soudů.

Splnili jste povinný podíl osob se zdravotním postižením ve vaší společnosti?

Splnili jste povinný podíl osob se zdravotním postižením ve vaší společnosti? Každá společnost, která zaměstnává v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců v přepočteném počtu, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 %. Pro splnění povinného podílu si zaměstnavatel může vybrat z několika způsobů či jejich kombinací jak tuto zákonem danou povinnosti splnit.

Pět otázek pro Ivo Pospíšila

Pět otázek pro Ivo Pospíšila „Ústavní soud není deus ex machina a soudci ústavního soudu nejsou blanickými rytíři,“ říká k možnému vlivu Ústavního soudu na současnou politicko-společenskou situaci jeho generální sekretář. Směřujeme k formální závaznosti judikatury? Formuje rozhodovací praxe Ústavního soudu veřejné mínění? Na tyto a další otázky odpovídá JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Judikatura

Dluhová brzda a dluhový strop

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákonné úpravy v podobě tzv. „dluhové brzdy“ a „dluhového stropu“, týkající se hospodaření územních samosprávných celků.

Neoznámení totožnosti rozhodující osoby

Kdy zakládá neoznámení totožnosti rozhodující osoby takovou nezákonnost, že je třeba rozhodnutí vydané touto osobou zrušit?

Souhlas s monitorováním hovoru

Ústavní soud řešil mj. otázku, zda souhlas s "monitorováním hovoru" v sobě zahrnuje souhlas s pořízením záznamu pro budoucí potřeby.

K hodnocení spotřebitelského testu

Kritický projev sdružení založeného k ochraně spotřebitelů nelze zásadně v řadě aspektů klást naroveň jiným projevům veřejné kritiky, jež mají difamační potenciál.

Jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nelze provést, pokud skutečnost, že veřejnou zakázku může splnit pouze jediný dodavatel, způsobil zadavel vlastním jednáním, např. dřívějším uzavřením licenční smlouvy.