Články

Absence explicitního vymezení práv omezených usnesením o vyhlášení nouzového stavu a důsledky pro mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Absence explicitního vymezení práv omezených usnesením o vyhlášení nouzového stavu a důsledky pro mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Dnes již prakticky nikdo nepochybuje o tom, že vyhlášení nouzového stavu dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. (dále jen „ÚZ“) bylo krokem nutným a správným.

Aktuálně ke koronaviru: Vyšší moc a její vliv na závazky smluvních stran v době pandemie onemocnění COVID-19

Aktuálně ke koronaviru: Vyšší moc a její vliv na závazky smluvních stran v době pandemie onemocnění COVID-19 V souvislosti s pandemií virového onemocnění Covid-19, které je způsobeno novým druhem koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 (dále jen „Koronavirus“), přijímají jednotlivé státy světového společenství s cílem zamezit v co nejvyšší možné míře jeho šíření v rámci populace řadu mimořádných veřejnoprávních opatření.

Cestování, mzdy, platy, stravování, pracovněprávní úsporná opatření

Cestování, mzdy, platy, stravování, pracovněprávní úsporná opatření Pokud jde o konání tuzemských pracovních cest, ty aktuálně v zásadě vyloučeny nejsou, nicméně nelze je doporučit. Pracovní cesty by měly být konány jen z naprosto nezbytných důvodů a pouze tak, aby nebyly v rozporu s tzv. celostátní karanténou vyhlášenou usnesením vlády č. 85/2020 Sb. na dobu od 16. března 2020 do 24. března 2020 do 6:00.

Nejčastější otázky v souvislosti s pandemií COVID-19

Nejčastější otázky v souvislosti s pandemií COVID-19 Sepsali jsme pro vás otázky a odpovědi na nejčastější právní otázky v souvislosti s pandemií Koronaviru. Soustředíme se na všechny oblasti práva, které jsou firmy nuceny řešit.

Data retention a lokalizační údaje v boji s pandemií, aneb de lege ferenda explicitního vymezení omezitelných práv

Data retention a lokalizační údaje v boji s pandemií, aneb de lege ferenda explicitního vymezení omezitelných práv V minulých dnech došlo prostřednictvím mediálních služeb ke zveřejnění informací o tom, že velké procento osob nedodržuje nařízenou karanténu, ačkoliv je k tomu ze zákona povinno. Data byla získána mimo jiné z údajů o platbách bankovními kartami osob. Tato informace nasvědčuje závěru o lidské nezodpovědnosti, která je v současné době jedním z faktorů ohrožujících úspěšný boj s šířením onemocnění COVID-19.

Jaké sankce hrozí za nedodržení opatření spojených s koronavirem?

Jaké sankce hrozí za nedodržení opatření spojených s koronavirem? Vláda vyhlásila usnesením ze dne 12. března 2020 nouzový stav v délce 30 dní. Od té chvíle postupuje při řešení nastalé situace dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), což ji opravňuje přijímat mnohá opatření v podobě zákazů a omezení.

Program Antivirus – opatření k zamezení propouštění

Program Antivirus – opatření k zamezení propouštění Vláda v rámci ochrany existence pracovních míst schválila návrh programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Antivirus“ a jeho následné rozšíření. Program by měl poskytnout zaměstnavatelům okamžitou pomoc s cílem zabránit masivnímu propouštění zaměstnanců.

Judikatura

Zakázky malého rozsahu malých obcí

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je třeba připustit, že zejm. malé obce bez profesionálního zázemí, mohou postupovat méně formalizovaným způsobem.

Zadržení platební karty

Zadržení platební karty bankomatem není "ztráta".

Prolongace nájmu komerčních prostor se řídí ust. § 2285 ObčZ, nikoli ust. § 2230 ObčZ

K rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.03.2018, sp. zn. 26 Cdo 3821/2017.

Maďarská daň z reklamy

Sankce subjektům, které poskytovaly v Maďarsku reklamu, ale nebyly v Maďarsku registrované k dani z reklamy, jsou v rozporu s právem Evropské unie.

Odstoupení od dohody o vině a trestu

Obviněný může odstoupit od dohody o vině a trestu až do chvíle, než se soud odebere k závěrečné debatě.

Uplynutí doby nájmu může být sjednáno vícero způsoby, nemožnost užívat pronajatý prostor však nevede k jejímu prodloužení

K rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2018, sp. zn. 26 Cdo 1932/2018.

Odpočty daňových ztrát v zahraničí

Česká legislativa, jenž plátci daně, který byl založen v jiném členském státě a je nyní daňovým rezidentem v České republice, neumožňuje provést odečet daňové ztráty, která vznikla v tomto jiném členském státě v době, kdy v něm byl rezidentem, je v souladu s právem EU.

Nejoblíbenější články