Články

Poznámka k soudcovské tvrobě práva - část II.

Poznámka k soudcovské tvrobě práva - část II. O modelech tvorby a závaznosti práva Ústavním soudem, vytváření konstantní judikatury a faktické závaznosti rozhodnutí vyšších soudů, vše rámováno zřetelným příklonem zákonodárce k principu právní jistoty a legitimního očekávání cestou předvídatelnosti soudních rozhodnutí.

Některá média zcela ztratila své demokratické instinkty, říká Aleš Rozehnal

Některá média zcela ztratila své demokratické instinkty, říká Aleš Rozehnal Nástrojem regulace na poli mediální koncentrace může být soutěžní právo, říká v rozhovoru pro Právní prostor doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Se svým příspěvkem na téma možnost omezení koncentrace médií vystoupí na kongresu Právní prostor 2018.

Odpůrčí žaloba u nevykonatelné pohledávky

Odpůrčí žaloba u nevykonatelné pohledávky Dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. byla při podání odpůrčí žaloby dle § 42a (odporovatelnost) zavedená praxe taková, že i pokud věřitel neměl vykonatelnou pohledávku, tj. existující exekuční titul, avšak běžel soudní spor o přiznání případné vykonatelnosti pohledávky věřitele, soud řízení, kterým věřitel odporoval zkracujícímu jednání dlužníka, přerušil a čekal do vyřízení věci v soudním řízení, ve kterém šlo o přiznání pohledávky věřitele.

Právo bydlení za trvání manželství

Právo bydlení za trvání manželství Ve svém předchozím článku Rodinná domácnost manželů a její ochrana jsem se zabývala obsahem pojmu rodinné domácnosti, jejím trváním a její ochranou. Tento článek na něj přímo navazuje a věnuji se v něm významnému právnímu institutu spojenému s bydlením manželů, a to institutu práva bydlení manžela, které vzniká v případě, kdy jeden z manželů má výhradní právo k obydlí manželů.

Nad problémem diskontinuity judikatury ve vztahu k zákonné úpravě

Nad problémem diskontinuity judikatury ve vztahu k zákonné úpravě Temporální účinky judikatorních změn se mohou pohybovat na pomyslné ose mezi úplnou zpětnou aplikovatelností judikatorní změny na existující právní vztahy přes aplikovatelnost pouze s účinky pro futuro (tj. od judikatorní změny) až po vyloučení účinků judikatorní změny.

Českou tradici záznamů soudních rozhodnutí můžeme řadit mezi nejstarší a nejvyspělejší, říká Lukáš Králík

Českou tradici záznamů soudních rozhodnutí můžeme řadit mezi nejstarší a nejvyspělejší, říká Lukáš Králík Všechna pravomocná soudní rozhodnutí by měla být publikovaná, říká v rozhovoru pro Právní prostor JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. Se svým příspěvkem zabývajícím se tématem tvorby a publikace judikatury vystoupí na kongresu Právní prostor 2018.

Povinnost mlčenlivosti advokáta

Povinnost mlčenlivosti advokáta Advokáti jsou při výkonu svého povolání vázáni řadou povinností, a to nejen vůči svým klientům, ale i vůči České advokátní komoře a advokátnímu stavu jako takovému. Jednou z nejdůležitějších z nich je povinnost mlčenlivosti.

Judikatura

Pražská plynárenská musí poskytovat informace

Obchodní společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejnění usnesení o zahájení trestního stíhání

Na internetovém portálu euro.e15.cz bylo zveřejněno usnesení o zahájení trestního stíhání, na což policie reagovala výzvou k jeho odstranění a sdělení odpovědné osoby. Podle Ústavního soudu byla tato výzva nezákonná.

Pořádková pokuta za neposkytnutí součinnosti

K ukládání pokut kontrolním orgánem za neposkytnutí součinnosti při kontrole.

Ústavní soud k vydání Nikulina

Vydání Jevgenije Nikulina do Ruské federace nebo Spojených států amerických bylo shledáno přípustným.

Důvodnost zajištění věci třetí osoby

V každém jednotlivém případě by měla být zřejmá souvislost mezi trestním řízením a zajištěnou věcí a z usnesení o zajištění by mělo vyplývat, co lze od zajištění alespoň hypoteticky očekávat.