Články

Zajišťují arbitrážní pravidla UNCITRAL dodržování práva na spravedlivý proces?

Zajišťují arbitrážní pravidla UNCITRAL dodržování práva na spravedlivý proces? V roce 1966 byla na základě Rezoluce Valného shromážděním Organizace Spojených národů („OSN“) č. 2205 (XX) založena Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu – („UNCITRAL“), která se během desetiletí stala jednou z nejvýznamnějších institucí na poli mezinárodní arbitráže.

Rozhovor: Jan Šafránek - Přeměny obchodních společností mají svá úskalí

Rozhovor: Jan Šafránek - Přeměny obchodních společností mají svá úskalí V České republice se ročně realizuje velká řada přeměn nejrůznějšího typu. Každá přeměna má ale svá úskalí. V rozhovoru s partnerem advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law Janem Šafránkem zjišťujeme, jaké principy přeměn obchodních společností v praxi ne/fungují.

Máte příjmy ze samostatné činnosti? Limity pro výdajové paušály se opět zvyšují!

Máte příjmy ze samostatné činnosti? Limity pro výdajové paušály se opět zvyšují! S účinností od 1. dubna 2019 došlo ke změně pravidel pro uplatnění tzv. výdajových paušálů. Již za letošní zdaňovací období si tak mohou fyzické osoby mající příjmy ze samostatné činnosti snížit základ daně o výdaje až ve výši 1,6 milionu korun, a to podle druhu vykonávané činnosti.

Aktuální otázky nájmu bytu a domu

Aktuální otázky nájmu bytu a domu Nájemní bydlení je otázkou, která se týká podstatné řady z nás, neboť všichni někde bydlíme nebo byty pronajímáme. Ve svém příspěvku se budu věnovat nejvíce aktuálním otázkám, tj. problematice smluvní pokuty a jistoty, přes téma úročení jistoty, až po aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, která se vztahuje zejména k výpovědi ze strany pronajímatele.

Definice umělé inteligence dle Expertní skupiny na umělou inteligenci

Definice umělé inteligence dle Expertní skupiny na umělou inteligenci V roce 2018 vydala Evropská komise sdělení, ve kterém vyslovila potřebu vytvořit spolu s členskými státy koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. [1] Součástí tohoto plánu bylo mimo jiné vytvoření a umožnění fungování široké platformy pro umělou inteligenci ve formě Evropské aliance pro umělou inteligenci a expertní skupiny pro umělou inteligenci, tzv. AI HLEG (High-Level Expert Group on AI).[2]

Střet pravidel tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I

Střet pravidel tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I Soudní dvůr Evropské unie nedávným rozsudkem vyjasnil možný střet působnosti tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I. Níže shrnujeme zásadní body zmíněného rozsudku a jeho možné dopady na insolvenční řízení s mezinárodním prvkem zejména ve vztahu na nařízení upravující insolvenční řízení.

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých půjček

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých půjček Zaměstnanecké půjčky mohou představovat zajímavou formu benefitu u zaměstnavatele. V rámci takových půjček (úvěrů nebo zápůjček) zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje peněžní prostředky s výhodným nízkým úrokem, v některých případech dokonce bezúročně.

Judikatura

Kasační stížnost správního orgánu

Když správní orgán žádá o odkladný účinek kasační stížnosti, musí doložit, že nepřiznáním odkladného účinku vznikne nenahraditelná újma.

ÚS posvětil "data retention"

Podle Ústavního soudu je ústavně konformní současná úprava preventivního uchovávání provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci u poskytovatelů telekomunikačních služeb s možností jejich poskytování orgánům činným v trestním řízení za konkrétními účely.

Vydání zajištěné věci spornému vlastníkovi

Státní zástupce ani policejní orgán nemohou rozhodnout o vydání zajištěné věci, pokud existují pochyby o tom, kdo je jejím vlastníkem. Např. tehdy, když je věc, na níž vázne zajišťovací převod vlastnického práva, dál prodána.

Ústavně konformní výklad konkurenční doložky

Konkureční doložku nelze soudně moderovat a tudíž nelze zohlednit rozsah porušení, které může být i "zanedbatelné" (v konkrétní věci 4 dny trvající).

Právo na informace o dosaženém vzdělání

Právo na informace se vztahuje nejenom na dosažené vzdělání úředníků, ale také na dosažené vzdělání všech osob, které se podílejí na výkonu veřejné správy.

Svoboda projevu a podnikání

Přečtěte si tiskovou zprávu ke kontroverznímu rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že hoteliér smí po mimoevropských hostech požadovat politické prohlášení.