Články

Nájem prostoru sloužícího k podnikání v případě jeho nezpůsobilosti k provozování podnikatelské činnosti

Nájem prostoru sloužícího k podnikání v případě jeho nezpůsobilosti k provozování podnikatelské činnosti Tento článek zodpovídá otázku, je-li možné pronajímat prostor sloužící k podnikání za tímto účelem, ačkoliv tento prostor v době započetí nájmu není způsobilý ke smluvenému účelu. Jinými slovy se bude jednat o ty případy, kdy vlastník nemovitosti či prostor bude mít v úmyslu dané prostory pronajímat za podnikatelským účelem, avšak tyto nebudou k tomuto účelu způsobilé.

Pravda a mýty o čerpání dovolené

Pravda a mýty o čerpání dovolené Hlavní sezóna čerpání dovolených je v plném proudu. Dle zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. V dnešní době však zaměstnanci běžně předkládají návrhy termínů dovolených zaměstnavatelům dle svých preferencí. Kdy jim musí zaměstnavatel vyhovět? Může zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou zrušit nebo ho z ní odvolat?

Rozhovor: Tereza Kunertová – Tak trochu o Ženách v právu, studiu v zahraničí, advokaciiprávu EU

Rozhovor: Tereza Kunertová – Tak trochu o Ženách v právu, studiu v zahraničí, advokacii i právu EU JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. patří k předním expertkám na evropské právo, kterému v současnosti vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Právu Evropské unie se věnuje rovněž ve své vědecké a publikační činnosti, jakož i ve své advokátní praxi, kdy se v rámci vnitřního trhu EU zabývá tématem volného pohybu pracovníků a rovněž poradenstvím v oblasti regulace finančních služeb.

Vládní novela exekučního řádu postrádá moderační výjimky

Vládní novela exekučního řádu postrádá moderační výjimky V pondělí 1. července letošního roku vláda schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové na komplexní novelizaci občanského exekučního řádu, jejímž cílem má být řešení problematiky vícečetných exekucí.

Rekodifikace stavebního práva

Rekodifikace stavebního práva Dne 24. 6. 2019 vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona,[1] který byl začátkem února předložen do připomínkového řízení. Rekodifikace stavebního práva je součástí plánu legislativních prací vlády pro rok 2019, hlavním deklarovaným účelem rekodifikace je celkové zjednodušení a urychlení výstavby.

Úřad evropského veřejného žalobce

Úřad evropského veřejného žalobce Na koncept vzniku Úřadu evropského veřejného žalobce lze nahlížet jako na jeden z dalších instrumentů posílení III. pilíře[1] politiky Evropské unie. Efektivnější spolupráce s pevnějšími vazbami v oblasti justiční spolupráce je v dnešní době velmi žádoucí z důvodu vzniku stále sofistikovanějších metod zejména v oblasti majetkové, resp. hospodářské trestné činnosti, která souvisí s finančními zájmy Evropské unie.

10 let antidiskriminačního zákona v České republice

10 let antidiskriminačního zákona v České republice Letos je to 10 let od přijetí antidiskriminačního zákona. Veřejný ochránce práv nesmí zasahovat do rozhodovací činnosti soudů. Přesto se dnes zaměřím na rozhodnutí vydaná v antidiskriminačních věcech, jsou důležitá, protože dotvářejí právo.

Judikatura

Zastavení exekuce vyšším soudním úředníkem

Vyšším soudním úředníkům zůstáva pravomoc zastavovat exekuce.

Nezbytná cesta

Soud nepovolí nezbytnou cestu, pokud si vlastník způsobil nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti sám.

Zastrašování novinářů pokutami

Orgány činné v trestním řízení by se měly vyvarovat ve vztahu k novinářům jednání, které by mohlo vyvolávat dojem, že je s novináři zacházeno jinak a přísněji než s jinými osobami, uvádí nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4037/18.

Taktické a výlučně vnitřní informace

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím lze odmítnout poskytnutí informací, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Pod tento důvod lze zahrnout také případy, kdy by poskytnutím informací byla ohrožena efektivita kontrolní činnosti úřadu.

Omluva z ústního jednání

Pokud chcete požádat odklad jednání s tím, že jste na dovolené, je třeba toto řádně doložit a nespoléhat na to, že omluva bude přijata.

Nejčtenější články