Články

Zápis pozemků do evropského dědického osvědčení z Německa

Zápis pozemků do evropského dědického osvědčení z Německa První praktické zkušenosti s evropským dědickým osvědčením z Německa přináší v České republice rozčarování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů? Již téměř dva měsíce platí unijní nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známé spíše pod zkratkou GDPR. Byť nejde v ochraně osobních údajů o revoluci, ale spíše evoluci, mnozí se o osobní údaje a jejich ochranu začali zajímat až v souvislosti s mediální masáží, která kolem GDPR vznikla. Víte však jaká konkrétní práva přinesla nová unijní úprava právě Vám – subjektům údajů?

Založení společnosti s ručením omezeným - jak postupovat?

Založení společnosti s ručením omezeným - jak postupovat? Společnost s ručením omezeným je nejčastěji se vyskytující formou obchodní společnosti v České republice, její založení však není úplně jednoduché a někdy může být také poměrně časově náročné, zvláště v porovnání se zahraničím, kde je v určitých státech možné založit obdobu české společnosti s ručením omezeným dokonce za jediný den. Níže jsme proto připravili stručný přehled, jaké kroky je pro úspěšné založení s.r.o. třeba učinit.

Rozhovor: Tomáš Prouza - Pořád jsme proti něčemu, ale neumíme najít něco, pro co jsme

Rozhovor: Tomáš Prouza - Pořád jsme proti něčemu, ale neumíme najít něco, pro co jsme Z funkce náměstka ministra financí se přes státního tajemníka pro evropské záležitosti dostal až do čela digitální agendy ČR. Kromě toho nějaký čas působil například ve Světové bance. Tomáš Prouza toho během své kariéry okusil opravdu hodně. Co je digitalizace ekonomiky? Jak stát reaguje na současné (nejen) ekonomické výzvy? Je politika pro každého? O své zkušenosti a názory se s námi podělí v následujícím rozhovoru.

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání Agenturní zaměstnávání upravuje zákoník práce v pouhých čtyřech paragrafech. Sama dlouhodobě tvrdím, že právní úprava je absolutně nedostatečná, navíc se v podstatě agentury práce s uživateli nesoudí. Je to zřejmě proto, že agentury práce nechtějí ztratit své velké klienty a raději se pro některé věci připojistí, než aby šly do sporu. Z tohoto důvodu ale zůstává spousta otázek a výkladů otevřených a není zřejmé, jak budou soudy v případě sporu rozhodovat. Palčivou se jeví například otázka náhrada škody.

Dlouhodobé ošetřovné – novinka ve světě dávek

Dlouhodobé ošetřovné – novinka ve světě dávek Od 1. června 2018 poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení ze systému nemocenského pojištění novou dávku, dlouhodobé ošetřovné, která může být poskytnuta v délce 90 kalendářních dnů.

České specifikum. Jak se z GDPR stal byznys se strachem

České specifikum. Jak se z GDPR stal byznys se strachem Vedete v podniku evidenci účelů zpracování osobních údajů? Uvádíte na stránkách kategorie subjektů zpracovávaných údajů a doby uchování jejich dat? To byste ale měli. Už téměř dvacet let to ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Judikatura

Znalecký posudek k dopravní nehodě

Znalecký posudek k objasnění příčin dopravní nehody musí zohlednit konkrétní podmínky, za kterých k nehodě došlo.

Odkladný účinek kasační stížnosti

Přiznat odkladný účinek kasační stížnosti proti nepravomocnému rozsudku krajského soudu není z povahy věci možné.

Průtahy začínají po 24 měsících

Ačkoliv se Nejvyšší správní soud brání paušalizaci a zdůrazňuje nutnost posuzovat všechny okolnosti daného případu, z rozhodnutí sp. zn. Aprk 24/2017, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3669/2018, vyplývá, že délka soudního řízení do 24 měsíců je přiměřená.

Ústavní soud zrušil tzv. druhou restituční tečku

Ústavní soud rozhodl pouhé čtyři dny před plánovaným začátkem účinnosti tzv. restituční tečky o jejím zrušení. Restituentům, o jejich věcech dosud nebylo rozhodnuto, tak zůstává zachována možnost domoci se svých nároků za stávajících podmínek.

Přestupky proti chráněným živočichům

Nejvyšší správní soud přezkoumal pokutu udělenou lesníkům, kteří vykáceli místo pravidelného hnízdění holuba doupňáka. Toto kácení bylo naplánováno v lesních osnovách a holubi v době kácení zimovali mimo území ČR.