Články

Výkladové problémy zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Výkladové problémy zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Stejně jako drtivá většina ostatních zákonů se i zákon o veřejných službách v přepravě cestujících [1] (dále jen „Zákon“) potýká s výkladovými problémy některých ustanovení. Tento příspěvek se proto věnuje poukázání na legislativně-technické nedostatky Zákona a řešení výkladových problémů s tím spojených.

Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci

Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci Znovuzavedení zákonného překupního práva u podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí s sebou přináší mnohé aplikační nejasnosti. Smyslem tohoto článku je uvést některé alternativy, jak se s předkupním právem při prodeji vypořádat, poskytnout konkrétní a praktické rady a upozornit na některá rizika spojená s výkonem zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí.

Rozhovor: Jan Bureš - Co mají rap a právo společného?

Rozhovor: Jan Bureš - Co mají rap a právo společného? Jiří Macháček, Janek Ledecký, Adam Vojtěch ... Co tyto pány spojuje? Odpověď je právo a hudba. Není až takovou výjimkou, že by se absolventi práv věnovali profesionálně hudbě, avšak se situací, že by někdo z nich kloubil aktivní hudební karieru, a zároveň byl činný v některém z typických právnických povolání, se v reálném životě téměř nesetkáme.

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci: aktuální výkladové otazníky

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci: aktuální výkladové otazníky V českém i evropském akciovém právu je stále kladen významný důraz na základní kapitál akciové společnosti jako jeden z nástrojů ochrany věřitelů, ačkoliv jeho praktický význam z tohoto pohledu není až tak zásadní. Základní kapitál akciové společnosti v dnešní době představuje, zjednodušeně řečeno, „obyčejné“ číslo na straně pasiv bilance (rozvahy), jemuž nemusí odpovídat aktiva (majetek ve stejné výši).

Návrh nové české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků: adaptace EU nařízení a zcela nová úprava reklamy

Návrh nové české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků: adaptace EU nařízení a zcela nová úprava reklamy V  souvislosti s  adaptací nových nařízení Evropské unie o  zdravotnických prostředcích[1] byl uveřejněn jednak návrh zcela nového zákona o zdravotnických prostředcích, který má regulovat obecné zdravotnické prostředky, jednak návrh novely stávajícího zákona o  zdravotnických prostředích, který by měl nově změnit název a  upravovat pouze diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Daň z nabytí nemovitých věcí jako součást pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku

Daň z nabytí nemovitých věcí jako součást pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku V souvislosti se změnou poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí (nově je poplatníkem této daně nabyvatel – kupující) se objevily dotazy na správné účetní a daňové posouzení nákladu, který tato daň představuje.

Slovenská inspirace: Kdo staví ve velkém, přispěje městu na infrastrukturu i občanskou vybavenost

Slovenská inspirace: Kdo staví ve velkém, přispěje městu na infrastrukturu i občanskou vybavenost Když se mluví o nových developerských projektech, málokdy je řeč o tom, jaké investice kvůli nim musí provést radnice. Často nemalé. Praha 7 například nedávno upozornila [1] na to, že provoz jejích škol a školek ročně stojí 50 milionů korun, z toho jen polovinu získá od ministerstva a magistrátu.

Judikatura

Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí

Podle Ústavního soudu bylo toto dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem v rozporu se základními principy demokratického právního státu.

Změna advokátního tarifu

Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu upravující výpočet odměny opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu, jelikož byla příliš nízká.

Ultima ratio

Ne každé neracionální či nehospodárné jednání je nutně trestné, jinak by každý vedoucí pracovník byl "jednou nohou v kriminále".

Náklady řízení

Ústavní soud judikoval další okolnosti, za nichž lze využít § 150 občanského soudního řádu a nepřiznat náklady řízení vítězné straně.

Ochranné pásmo dálnice a most

Nejvyšší správní soud řešil otázku, zda se ochranné pásmo dálnice vztahuje i na mosty nad ní.

Nezákonné přestupkové řízení

Obviněnému z přestupku náleží náhrada nákladů obhajoby, pokud správní orgán řízení o přestupku zastaví kvůli pochybením policejního orgánu při dokumentaci nehody.

Nejčtenější články