Správní právo

Odborné články z oblasti práva správního a souvisejících vztahů s veřejnou správou. Přinášejí přehled o základních otázkách správního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Česká republika zavádí vlastní sankční seznam

Česká republika zavádí vlastní sankční seznam

Česká republika výrazně posiluje svůj vliv na poli sankční politiky. Nově přijatý zákon jí umožní vést vlastní sankční seznam a současně navrhovat osoby na sankční seznam EU. Zařazení osoby nebo skupiny osob na sankční seznam znamená nejen výrazná omezení pro subjekty na sankčním seznamu, ale také řadu povinností pro nejrůznější další subjekty, včetně obchodních společností z široké škály oborů od dopravy přes průmysl po finanční služby.

Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky EU prodlužuje do března 2024
Zaměstnávání cizinců

Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky EU prodlužuje do března 2024

„Víza Vander Elst“ pro státní příslušníky třetích zemí s trvalým pobytem a pracovním povolením v členském státě EU mohou být vydávána také ukrajinským uprchlíkům za účelem poskytování služeb v jiné zemi EU, např. v Německu. Týká se to přibližně jednoho milionu ukrajinských uprchlíků, kteří nyní pracují v EU.