Správní právo

Odborné články z oblasti práva správního a souvisejících vztahů s veřejnou správou. Přinášejí přehled o základních otázkách správního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

EU zůstává regionální organizací disponující omezenou pravomocí v oblasti energetiky a je na místě položit si otázku, zda je nezbytné nadále trvat na nedotknutelnosti práva členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jejich volbu mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jejich zásobování energií.

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část III.
Výběr z judikatury NS a ÚS k náhradě škody podle zákoníku práce - část III.

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část III.

Většina advokátů se ve své praxi často setkává s kupními smlouvami, u řady advokátů pak představuje tato agenda, zejména pak kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých, významnou část jejich činnosti.

Kolektiv autorů
Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část II.
soud nejvyšší soud polsko

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část II.

Většina advokátů se ve své praxi často setkává s kupními smlouvami, u řady advokátů pak představuje tato agenda, zejména pak kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých, významnou část jejich činnosti.

Kolektiv autorů
Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část I.
Rozhodnutí soudu o nekalé soutěži

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva? - část I.

Většina advokátů se ve své praxi často setkává s kupními smlouvami, u řady advokátů pak představuje tato agenda, zejména pak kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých, významnou část jejich činnosti.

Kolektiv autorů
Frank Bold Advokáti uspěli s žalobou proti Českému Energetickému Dodavateli, který klientovi ze dne na den přestal dodávat elektřinu

Frank Bold Advokáti uspěli s žalobou proti Českému Energetickému Dodavateli, který klientovi ze dne na den přestal dodávat elektřinu

Okresní soud Praha-východ rozhodl ve sporu klienta zastoupeného Frank Bold Advokáty a Českého Energetického Dodavatele (ČED) ohledně náhrady škody za ukončení dodávek elektřiny dle smlouvy uzavřené na dobu určitou s fixně sjednanou cenou. ČED se odvolával na objektivní nemožnost plnění, kterou však nebyl schopen u soudu prokázat.

Filip Lamparter
Soused namítá, že vaše stavba zasahuje na jeho pozemek. Jak se můžete bránit?

Soused namítá, že vaše stavba zasahuje na jeho pozemek. Jak se můžete bránit?

Stavíte na pozemku, který znáte jako své vlastní boty nebo váš dům již pamatuje nejednoho prezidenta? Přesto se může stát, že soused s katastrální mapou v ruce namítá, že část vašeho domu nebo jiné stavby zasahuje na jeho pozemek. V lepším případě můžete čelit požadavkům na peněžitou náhradu, v horším případě bude soused požadovat odstranění předmětné části stavby. Není třeba propadat trudomyslnosti, právní řád nabízí řešení.

Kolektiv autorů
Účinnost a přechodná ustanovení nového stavebního zákona
nový stavební zákon

Účinnost a přechodná ustanovení nového stavebního zákona

Očekávaný příchod nového stavebního zákona je komplikován několikerou novelizací, komplexitou změn (dotčeno je zhruba 6 desítek předpisů) a dělenou a odkládanou, díky čemuž nemusí být každému jasné, odkdy se má na chystané změny připravit a jak se jej dotknou. Jak to vypadá s účinností stavebního zákona, jak přechod na nový předpis ovlivní neskončená řízení a nedokončené stavby si povíme v následujícím článku.

Vítek Švejda
Jak založit energetické společenství: Čtěte přehledný návod krok po kroku
Obnovitelné zdroje energie

Jak založit energetické společenství: Čtěte přehledný návod krok po kroku

Jedním z řešení současné energetické krize je vyšší energetická soběstačnost. Obojího lze dosáhnout vlastní výrobou elektřiny především za využití obnovitelných zdrojů a jejím sdílením s dalšími zájemci. Toho lze snadno docílit v energetickém společenství, které nabízí nižší ceny energie, vyšší nezávislost, úspory, prevenci energetické chudoby, a zapojení veřejnosti do projektů i vznik lokálních pracovních míst.