Ostatní

Výběr nejrůznějších článků o právu a legislativě, které jsou svým zaměřením mimo ostatní kategorie, jako je Občanské, Trestní nebo Pracovní právo.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Cílem tohoto příspěvku je představit možný odlišný přístup k otázce závaznosti dohody spolu­vlastníků o správě společné věci pro právního nástupce spoluvlastníka nemovité věci, než jak k této otázce dosud tradičně přistupuje judikatura soudů České republiky.

Povinnosti osob v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Povinnosti osob v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Korektně spravovaný a zavedený vnitřní oznamovací systém může předejít případným škodám ve vnitrokorporačním měřítku, hrát důležitou roli v případě správního či trestního řízení, ale může být též vyžadováno ze strany různých finančních a úvěrových institucí, veřejných zadavatelů, investorů či partnerů.

Novela zákoníku práce a práce na dálku: jak to bude fungovat a bude vůbec home office vymahatelný?
Návrhy úpravy práce z domu, home office

Novela zákoníku práce a práce na dálku: jak to bude fungovat a bude vůbec home office vymahatelný?

Již koncem minulého roku předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely zákoníku práce, která by měla především provést transpozici příslušné evropské legislativy, konkrétně směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (EU) 2019/1152 a tzv. Work-life balance směrnice (EU) 2010/18, u kterých lhůta pro jejich transpozici do českého práva uplynula v létě roku 2022.

Zákon o ochraně oznamovatelů vstoupil v účinnost

Zákon o ochraně oznamovatelů vstoupil v účinnost

Dne 1. 8. 2023 vstoupil v účinnost dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů. Jaké změny přinese povinným osobám a jaké kroky je nutné učinit v návaznosti na implementaci nového předpisu v organizaci? Co je v české úpravě jinak oproti evropské směrnici, jejíž transpozicí je tento zákon? Odpovědi na tyto otázky přináší následující článek.

Whistleblowing a ochrana osobních údajů

Whistleblowing a ochrana osobních údajů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), nabyl účinnosti 1. 8. 2023 a pro povinné subjekty to mj. znamená povinnost zavést účinný vnitřní oznamovací systém k tomuto dni, přičemž povinné subjekty zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti Zákona od 50 do 250 zaměstnanců mají dobu k implementaci delší, a to konkrétně do 15. 12. 2023.

Kolektiv autorů