Občanské právo

Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu
Lékař, zdraví, medicína.

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu

Jaký je status embrya a plodu? Tato otázka je od nepaměti objektem zájmu nejen právníků, ale také odborníků z jiných vědních oborů. Přestože se znalosti ohledně okolností vzniku a vývoje lidského života během prenatálního období díky technologickému pokroku značně rozšířily, stále neexistuje shoda ohledně toho, kdy a na základě jakých kritérií se každý z nás stal kdysi osobou a nositelem práv.

Stejnopohlavní manželství
registrované partnerství zákony manželství

Stejnopohlavní manželství

Tento článek se zabývá problematikou stejnopohlavního manželství a snaží se přiblížit dosavadní právní rámec pro soužití homosexuálních párů, přičemž se zabývá i právní úpravou stejnopohlavního manželství ve světě a rozdílností mezi právním institutem manželství a registrovaným partnerstvím.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu