Občanské právo

Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část III.

Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby - část III.

Vlastnické právo k nemovité věci lze pozbýt (případně je možné omezit některou z jeho esenciálních složek – například ius utendi či ius fruendi) jednak se souhlasem vlastníka, k čemuž by mělo v demokraticky fungujícím právním státě podle mého názoru docházet v drtivé většině případů, ale i proti jeho vůli.

Vybrané aspekty podávání oznámení dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Vybrané aspekty podávání oznámení dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (sněmovní tisk č. 1150) (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) má přinést do českého právního řádu řadu novinek v oblasti ochrany osob, které oznámí protiprávní jednání, o němž se dozví v souvislosti s pracovní činností.

Kolektiv autorů
Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení
náhrada škody trestní řízení stát

Odpovědnost státu za škodu vzniklou zajištěním věci v trestním řízení

Předmětem tohoto článku je analýza a zhodnocení právní úpravy a judikatury soudů týkající se odpovědnosti státu za škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“), která vznikne osobě, jež byla dotčena zajištěním věci v trestním řízení, jakožto nástroje trestné činnosti či výnosu z trestné činnosti ve smyslu ust. § 79a trestního řádu.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu