Rekodifikace

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku změn v českém právním řádu. Články kladou důraz na dopady rekodifikace a komplexní pohled na související změny v legislativě.

Je možné, že Vy nebo Vaše rodina vlastníte cenný pozemek a ani o tom nevíte. Důvod? Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Je možné, že Vy nebo Vaše rodina vlastníte cenný pozemek a ani o tom nevíte. Důvod? Nedostatečně identifikovaní vlastníci

V katastru nemovitostí jsou v současné době zapsány řádově stovky tisíc pozemků či staveb (nebo podílů na nich), jejichž vlastníka nelze na základě zapsaných údajů dostatečně identifikovat.

Kolektiv autorů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako zdánlivě vymezený předmět podnikání
Zápisy v obchodním rejstříku

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako zdánlivě vymezený předmět podnikání

V tomto příspěvku hodlám referovat o významném rozhodnutí přijatém na poli korporátního práva, které se týkalo způsobu vymezení předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání obchodní společnosti.

Zrušení institutu statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení

Zrušení institutu statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení

Ve smršti zákonných předpisů přijatých v minulém roce reagujících na koronavirovou krizi i řešení zdravotního a ekonomického rozměru karanténních opatření a uzavření ekonomiky, zůstala stranou pozornosti významná změna ZOK, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021 a na jejíž inkorporování do praxe českých právnických osob bude, až na výjimky, k dispozici rok 2021.

Kolektiv autorů
Bezúplatná plnění společníkům po velké novele zákona o obchodních korporacích - část II.

Bezúplatná plnění společníkům po velké novele zákona o obchodních korporacích - část II.

S účinností k 1. 1. 2021 nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která podstatným způsobem ovlivní celou řadu institutů. Dílčích změn dozná též regulace transakcí mezi obchodní korporací a jejími společníky, když ZOK přináší zákaz obchodní korporace poskytovat společníkům bezúplatná plnění.

Kolektiv autorů