Pravomoc českého soudu k rozhodnutí o odpůrčí žalobě podané insolvenčním správcem dlužníka, který má sídlo na území Slovenska

Nejvyšší soud poprvé řešil otázku, zda je dána pravomoc českých soudů v řízení o odpůrčí žalobě vedené proti žalovanému se sídlem ve Slovenské republice jako spor vyvolaný insolvenčním řízením (incidenční spor) vedeným na majetek dlužníka v České republice. ...celý článek