Mezinárodní a evropské právo

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku evropského práva a také oblast práva mezinárodního. Články kladou důraz na souvislosti mezinárodního práva a českého právního řádu.

Výluka soudního přezkumu neudělení dočasné ochrany ve světle judikatury tuzemských správních soudů
Změny v sociální podpoře rodin

Výluka soudního přezkumu neudělení dočasné ochrany ve světle judikatury tuzemských správních soudů

Dočasná ochrana vstupuje (nejen) v České republice do druhého roku svého života. I nadále proto platí, že co mnozí označovali jako instrument a institut Společného evropského azylového systému, který je předem odsouzen k marginálnímu postavení, bude i pro příští rok udávat „trend“ migrační politiky v České republice i dalších členských státech Evropské unie.

Kolektiv autorů
Česká republika zavádí vlastní sankční seznam

Česká republika zavádí vlastní sankční seznam

Česká republika výrazně posiluje svůj vliv na poli sankční politiky. Nově přijatý zákon jí umožní vést vlastní sankční seznam a současně navrhovat osoby na sankční seznam EU. Zařazení osoby nebo skupiny osob na sankční seznam znamená nejen výrazná omezení pro subjekty na sankčním seznamu, ale také řadu povinností pro nejrůznější další subjekty, včetně obchodních společností z široké škály oborů od dopravy přes průmysl po finanční služby.

Předávání osobních údajů do USA – Privacy Shield 2.0 je tady (nebo není?)
Spory o doménová jména v rozhodčím řízení

Předávání osobních údajů do USA – Privacy Shield 2.0 je tady (nebo není?)

Americký prezident Joe Biden podepsal exekutivní nařízení, kterým zavedl v účinnost pravidla pro nakládání s evropskými osobními údaji při jejich předání do USA. Nařízení má poskytnout záruky, že osobní údaje Evropanů nebudou zneužívána americkými zpravodajskými službami, a zajistí tak Evropanům ekvivalentní míru ochrany soukromí, jakou zajišťuje GDPR.

Kolektiv autorů
Opožděná implementace směrnic přináší zbytečné náklady i právní nejistotu. Směrnice o whistleblowingu je toho příkladem
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku

Opožděná implementace směrnic přináší zbytečné náklady i právní nejistotu. Směrnice o whistleblowingu je toho příkladem

Česká republika v implementaci unijních směrnic často zaostává. Není výjimečné, že návrhy zákonů, které mají za úkol implementovat směrnice Evropské unie, nejsou předloženy včas, případně se neúměrně protahuje jejich projednání v parlamentu.

Rozumné právo
Rozhovor: Marek Zukal – Mezinárodní právo v první linii
Marek Zukal

Rozhovor: Marek Zukal – Mezinárodní právo v první linii

V dnešním rozhovoru s Markem Zukalem, právním poradcem Stálé mise České republiky při OSN, se vydáme až za oceán. V newyorkském sídle OSN pokrývá tento mladý diplomat primárně agendu 6. (právního) výboru Valného shromáždění a zastupuje zde ČR při projednávání různých otázek mezinárodního práva. Zároveň působí jako doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky EU prodlužuje do března 2024
Zaměstnávání cizinců

Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky EU prodlužuje do března 2024

„Víza Vander Elst“ pro státní příslušníky třetích zemí s trvalým pobytem a pracovním povolením v členském státě EU mohou být vydávána také ukrajinským uprchlíkům za účelem poskytování služeb v jiné zemi EU, např. v Německu. Týká se to přibližně jednoho milionu ukrajinských uprchlíků, kteří nyní pracují v EU.