Procesní právo

Přehled odborných článků pokrývá problematiku procesního práva a související legislativy. Odborné texty nabízejí vhled do otázek a aktualit procesního práva a jsou zpracovány renomovanými odborníky.

Obžalovaný Feri vs. ochrana osobních údajů v rámci veřejných jednání nalézacích soudů
Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům

Obžalovaný Feri vs. ochrana osobních údajů v rámci veřejných jednání nalézacích soudů

Tento článek se věnuje problematice ochrany osobních údajů, které jsou zpřístupňovány v průběhu jednání soudů způsobem, který umožňuje veřejnosti přítomné v jednací síni, byť zprostředkovaně například televizním přenosem, se s těmito údaji seznámit.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
7 + způsobů, jak se uplatnit jako mediátor

7 + způsobů, jak se uplatnit jako mediátor

Mediace je poslední dobou hodně skloňované téma. Hodně se mluví o výhodách řešení sporů pomocí mediátora a také o tom, jak se takovým mediátorem stát a co je k tomu potřeba. V této souvislosti se pak nejvíce píše o obtížných zkouškách zapsaného mediátora, které mají úspěšnost jen něco kolem 35 %. Věděli jste ale, že cesta těchto zkoušek není jediná, jak můžete profesi mediátora vykonávat? Sepsaly jsme pro vás sedm různých způsobů, jak se jako mediátor uplatnit, a to v některých případech i bez státní zkoušky z mediace.

Kolektiv autorů
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace
Převod nemovitostí

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace

V současné době do společenského povědomí stále více proniká informace, že pokud u nemovitostí v katastru nemovitostí není jednoznačně identifikován vlastník, může faktický, avšak nezapsaný vlastník o tyto své majetky přijít, respektive jeho nemovitosti přejdou do vlastnictví státu. V tomto článku se budeme věnovat historickým souvislostem, které vedly k této situaci, a poukážeme na současnou právní úpravu a možnosti, jak tuto situaci vyřešit.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část II.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část II.

Cílem tohoto příspěvku je představit možný odlišný přístup k otázce závaznosti dohody spolu­vlastníků o správě společné věci pro právního nástupce spoluvlastníka nemovité věci, než jak k této otázce dosud tradičně přistupuje judikatura soudů České republiky.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Závaznost dohody spoluvlastníků o správě společné nemovité věci pro právního nástupce jejího spoluvlastníka – podnět ke změně judikatury - část I.

Cílem tohoto příspěvku je představit možný odlišný přístup k otázce závaznosti dohody spolu­vlastníků o správě společné věci pro právního nástupce spoluvlastníka nemovité věci, než jak k této otázce dosud tradičně přistupuje judikatura soudů České republiky.