Procesní právo

Přehled odborných článků pokrývá problematiku procesního práva a související legislativy. Odborné texty nabízejí vhled do otázek a aktualit procesního práva a jsou zpracovány renomovanými odborníky.

K datovým schránkám a novele jejich automatického zřizování
spotřebitel whatsapp  evropská komise

K datovým schránkám a novele jejich automatického zřizování

Ačkoliv nejsou datové schránky v České republice novým fenoménem, s novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zavádějící automatické zřizování datových schránek pro každou svéprávnou fyzickou osobu, která pro komunikaci se státem použije kvalifikovaný prostředek pro elektronickou komunikaci a každou fyzickou osobu podnikající, se této problematice dostalo nové pozornosti. V tomto článku bych se chtěl krátce zamyslet nad dopady této novely.

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

V právním prostředí není řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu zcela běžným řízením, s nímž se advokát obvykle setkává. V praxi soudů i zdravotních ústavů se však jedná o velmi hojně uplatňované řízení, neboť denním chlebem zdravotních ústavů je přijímání fyzických osob z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Kolektiv autorů
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu