Procesní právo

Procesní právo

Uplatňování nároku soudního exekutora na odměnu v insolvenčním řízení při povolení oddlužení

Uplatňování nároku soudního exekutora na odměnu v insolvenčním řízení při povolení oddlužení

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba soudního exekutora o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 3 630 Kč. Stěžovatel, který je soudním exekutorem, byl pověřen provedením

Ústavní soud
Společná odpovědnost státu a územního samosprávného celku za škodu

Společná odpovědnost státu a územního samosprávného celku za škodu

Připadá společná odpovědnost samosprávy a státu vůbec v úvahu? Vezměme si případ jednoho sporu o pokutu za prodej zboží v rozporu s pražským tržním řádem. V řízení došlo k tzv. ping pongu mezi magistrátem a Ministerstvem vnitra a do hry se následně přidal také městský soud, přičemž celá tato "hra

Provádění důkazu videozáznamem

Provádění důkazu videozáznamem

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatelky na

Ústavní soud
Videozáznam jako důkazní prostředek a princip kontradiktornosti řízení

Videozáznam jako důkazní prostředek a princip kontradiktornosti řízení

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatelky na

Ústavní soud
Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta

Druhý senát Ústavního  soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Městského soudu v Praze pro porušení práva stěžovatele na soudní ochranu a na právní pomoc.  Stěžovatel hodlal podat žalobu ve spotřebitelské věci (nevyřízení reklamace)

Ústavní soud
Ústavní soud opětovně připomněl povinnost respektovat právo na bezplatnou pomoc obhájce

Ústavní soud opětovně připomněl povinnost respektovat právo na bezplatnou pomoc obhájce

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě a usnesení Okresního soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na bezplatnou pomoc obhájce zaručené čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 3 písm. c)

Ústavní soud
Právo na zákonného soudce a řádné odůvodnění rozhodnutí o změně senátu

Právo na zákonného soudce a řádné odůvodnění rozhodnutí o změně senátu

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok II. usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Ústavní soud
Obstrukce vadami plné moci

Obstrukce vadami plné moci

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 2 As 239/2018 z loňského roku poskytuje návod správním orgánům, pokud se účastník řízení snaží vyvolat odklad ústního jednání tím, že jeho zástupce před jednáním předloží vadnou plnou moc. V daném případě šlo "písařské chyby" v datu narození a adrese zmocn

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu