Přispěvky autora

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, ÚSP AV ČR, v.v.i.
ČlánkyOstatnídoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.09.06.2019

Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva

Tento článek se zabývá právní povahou informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva. První část článku se věnuje problematice právního jednání a jeho náležitostí a zasazuje je do problematiky informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb. Následně se článek zabývá problematikou vad právního jednání a jejich důsledků pro jeho platnost a vznik povinnosti k náhradě újmy.
ČlánkyObčanské právodoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.JUDr. Adam Doležal, LL.M.18.02.2018

Problematika využití teorie ztráty šancí

Teorie ztráty šancí (příležitosti) byla diskutována v mnoha zemích v situacích nejasné příčinné souvislosti, kdy stávající systém v oblasti prokazování kauzálního nexu, založený na principu „vše nebo nic“ nevede k uspokojivým výsledkům. Samotná teorie ztráty šancí však přináší řadu dalších problémů v oblastech kvalifikace a kvantifikace újmy i v oblasti protiprávnosti. Tyto problémy jsou pak v článku podrobněji analyzovány a je poukázáno na jejich úskalí v souvislosti s úpravou odpovědnosti za újmu v OZ.
ČlánkyTrestní právodoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.22.01.2018

Odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí

Problematika odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí představuje komplikovaný a kontroverzní právní institut. V tomto článku jsou pak shrnuty základní problémy související s odškodňováním imateriálních újem sekundárních obětí a provedeno srovnání přístupů k tomuto institutu v několika zemích. Následně je analyzována právní úprava odškodňování sekundárních obětí v ČR.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři