Právní poradna logo

Háčkované výrobky - ČOI, certifikat

Datum:05. 04. 2023 v 09:55
Poslední aktivita:09. 05. 2023 v 13:57
Zhlédnuto:3237x
1

Dobrý den,

potřebovala bych radu ohledně háčkovaných výrobků. Vím, že cokoliv, co vypadá jako hračka bere ČOI jako hračku a musí to mít atest, který vyjde na x tis. Jelikož vyrábím v nákladu 1 ks (pokaždé jiný výrobek), atest se mi nevyplatí.

1) Je možné toto nějak obejít značením např. jako umělecké dílo, tím že dělám každé v nákladu 1 ks? Případně prodávat včetně krabice a napsat, že krabice je součástí výrobku, nevhodné pro děti do 3 let apod.? (Případně jak konkrétně to tedy označit?)

2) Pokud bych si nechala udělat atest, lze ho "sdílet"? S tím, že pokud si člověk koupí návod a bude postupovat dle instrukcí včetně použitých materiálů, tak může tento atest použít? Nebo je vystaven na mé jméno a tím pádem bych za případné škody a žaloby zodpovídala já?

Děkuji a přeji hezký zbytek dne,

Eliška Höferová

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ke kterému Vám níže zasíláme odpověď.

V obecné rovině platí, že hračky spadají pod právní úpravu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a související prováděcí nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky (dále jen „Nařízení“).

Před uvedením hračky na trh EU musí proběhnout posouzení shody. Provedení posouzení shody se osvědčuje vydáním ES prohlášení o shodě a umístněním označení shody na výrobek CE. Samotné ES prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce a mj. obsahuje jeho identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, pokud se jedná o fyzickou osobu anebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo, pokud se jedná o právnickou osobu.

Vzhledem k tomu, že ve Vámi popsaném případě se jedná o individuálně vyráběné hračky, uplatní se výjimka z povinnosti označovat výrobky certifikátem CE a bude dostačující, pokud provedete prověření sama dle postupu uvedeném v Nařízení. K tomuto prověření musíte mít uložené veškeré povinné dokumenty pro případnou nutnost předložení při kontrole.

Prověření musí probíhat na každém výrobku samostatně. Pokud by byly výrobky vytvořeny ze stejného materiálu (a neobsahovaly by žádný přídatný materiál jako jsou knoflíky, zipy či jiné doplňky), by bylo možné prověřit dle postupů v Nařízení pouze materiál, který by byl použit na více výrobků. V případě jiného druhu či barvy materiálu, nebo při použití přídatného materiálu, by tento postup nebyl možný.

Upozorňujeme, že označení hraček jako umělecké dílo či dekorativní materiál není v souladu s právními předpisy.

V případě sdílení prověření výrobků (atestace), pokud by se jednalo o stejné výrobky či výrobky vyrobené ze stejného materiálu, by z daného prověření byla odpovědná osoba, která atestaci provedla.

V případě potřeby jsme k dispozici.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipient – rouckova@plegal.cz

Odpovědět na dotaz