Právní poradna logo

Předmět podnikání v obchodním rejstříku

Datum:09. 06. 2021 v 13:32
Poslední aktivita:01. 04. 2022 v 14:49
Zhlédnuto:56280x
1

Doslechl jsem se o soudním rozhodnutí, podle kterého všichni podnikatelé mají mít v obchodním rejstříku uvedený konkrétní popis předmětu podnikání, ne jen formulaci “výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”. Opravdu je to tak? Musím žádat o změnu zápisu, když mám v rejstříku tento text?

Odpovědi (1)

2

Nejvyšší soud ve svém květnovém rozhodnutí (Cdo 3549/2020) skutečně došel k těmto závěrům. Pouhá formulace “výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona” uvedená jako předmět podnikání ve společenské smlouvě či stanovách je dle soudu neurčitá. Obchodní korporace by tedy měly předmět podnikání více specifikovat a to buď uvedením konkrétních oborů činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku anebo jinou specifikací svých činností. Troufnu si říct, že společností, které mají takto vymezen předmět podnikání, je většina. Narazí-li na tuto skutečnost rejstříkový soud, může společnost vyzvat, aby zjednala nápravu ve stanovené lhůtě. Teprve neučiní-li tak, hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč či zrušení společnosti. Změna společenské smlouvy se provádí rozhodnutím všech společníků či valné hromady ve formě notářského zápisu. Je tedy vhodné zvážit, zda společnost neplánuje změnu své společenské smlouvy i z jiných důvodů a všechny případné úpravy provést v rámci jednoho řízení.

SEDLAKOVA LEGAL - https://www.sedlakovalegal.cz/

Právní poradna - obrázek k otázce

Odpovědět na dotaz