Právní poradna logo

Inženýrskogeologický průzkumný vrt v ochranném pásmu vodního zdroje a souhlas vodoprávního úřadu

Datum:06. 12. 2021 v 14:12
Poslední aktivita:06. 12. 2021 v 14:15
Zhlédnuto:1428x
0

Je třeba k inženýrskogeologickému průzkumnému vrtu v ochranném pásmu vodního zdroje získat souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona?

Garantovaná odpověď
0

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění po...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz