Právní poradna logo

Kdo může vyslat zastupitele obce na služební cestu?

Datum:11. 04. 2023 v 09:19
Poslední aktivita:17. 04. 2023 v 10:30
Zhlédnuto:2654x
0

Jakým způsobem může obec vyslat neuvolněné zastupitele na zahraniční pracovní cestu? Kdo jejich účast schvaluje a jak je to s cestovním příkazem?

Předplacená odpověď
0

Při vysílání členů zastupitelstva obce na pracovní cesty vycházíme zejména z § 81 a § 83 zákona č. 128/200...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ke kterému Vám níže zasíláme odpověď.

Problematiku vyslání neuvolněného zastupitele na pracovní cestu upravuje především ustanovení § 81 zákona č. 182/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), podle kterého členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce. Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování výše cestovních náhrad podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona o obcích, to je zejména dobu, místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva obce před zahájením pracovní cesty písemně starosta, nestanoví-li v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce zastupitelstvo obce jinak.

Jelikož se ptáte na pracovní cesty zastupitelů, kteří nejsou uvolněni, je nutno dodat, že výkon funkce zastupitele je výkonem veřejné funkce podle ustanovení § 201 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a zaměstnavatel neuvolněného zastupitele je povinen v souladu s ustanovením § 200 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci, který je neuvolněným zastupitelem pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu jeho funkce. Náhrada mzdy od zaměstnavatele v těchto případech obecně zaměstnanci, který je neuvolněným zastupitelem, nepřísluší. Zaměstnavatel je však obecně a na rozdíl od předchozího povinen pro řádný výkon veřejné funkce poskytnout v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 zákona o obcích zaměstnanci, který je neuvolněným zastupitelem, pracovní volno s náhradou mzdy, kdy rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce určuje obec.

V případě potřeby jsme k dispozici.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Maux, advokátní koncipient – maux@plegal.cz

Odpovědět na dotaz