Právní poradna logo

Nutnost nechat zákazníky podepisovat souhlas se zpracováním údajů

Datum:13. 08. 2023 v 14:20
Poslední aktivita:17. 08. 2023 v 21:12
Zhlédnuto:300x
0

Dobrý den,

v nejbližší době si budu zakládat živnost s tím, že budu nabízet doučování dětem a studentům. Pro interní účely budu potřebovat kontaktní údaje jednoho z rodičů a také jméno, případně telefonní číslo dítěte pro komunikaci. Budou mí klienti muset podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Děkuji

Branda

Odpovědi (1)

0

Dobrý den pane Brando,

děkujeme za Váš dotaz.

Osobní údaje v podobě identifikačních údajů v rozsahu jméno a příjmení lze zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Shodně taktéž kontaktní údaje na zákonné zástupce, popř. na samotné dítě/studenta v rozsahu - telefonní číslo a také e-mail, lze zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy v obou shora uvedených případech zákonnost takového zpracování spočívá v plnění smluvních povinností.

V tomto případě se tak bude typicky jednat o situaci, kdy osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů jsou zpracovávány za účelem sjednávání konkrétních termínů doučování a plnění souvisejících povinností vyplývajících ze smlouvy, za účelem řádného poskytování služeb - v tomto případě doučování. Lze taktéž zpracovávat kontaktní údaje subjektů osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to v oprávněném zájmu správce osobních údajů, kterým budete Vy. V tomto případě se jedná o oprávněný zájem na zajištění řádné komunikace s rodiči a dětmi/studenty. V případě, kdy je zde tak zákonným důvodem zpracování osobních údajů již plnění smluvní povinnosti, popř. také oprávněný zájem správce, není třeba souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu takových osobní údajů.

Je však třeba dbát na zásady zpracování osobních údajů, kdy mimo zákonnost zpracování osobních údajů je nezbytné jejich účelové zpracování a minimalizace. V tomto ohledu tak lze doporučit, aby byly kontaktní údaje zpracovávány pouze za účelem poskytování služeb, nikoli například k zasílání různých sdělení o dalších kurzech, kdy v takovém případě by již bylo třeba od subjektů osobních údajů získat souhlas se zpracováním osobních údajů. Taktéž s ohledem na zachování minimalizace osobních údajů je třeba zvážit, zda komunikace stran poskytování doučování probíhá výhradně se zákonnými zástupci (rodiči) dětí/studentů, nebo tato komunikace probíhá i se samotnými dětmi/studenty. V tomto ohledu je opět třeba zvážit jaké množství osobních údajů bude zpracováváno, tak aby jejich zpracování nebylo nepřiměřené vzhledem k dosažení účelu pro něž jsou zpracovávány.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Monika Špičák Nezhybová, právník v GHS Legal, s.r.o.

Odpovědět na dotaz