Právní poradna logo

Rozdělení pořizovací ceny nemovité věci

Datum:30. 08. 2021 v 12:53
Poslední aktivita:30. 08. 2021 v 13:04
Zhlédnuto:7879x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Jak se v účetnictví zachytí § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), podle kterého jsou součástí pozemků i věci nacházející se na jeho povrchu i pod jeho povrchem, tedy nejen rostliny a stromy vyrůstající z pozemku, ale i stavby, které jsou fyzicky pevně spojené s pozemkem, a dále všechno, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech? Je v rozvahové položce "B.II.1.2 Pozemky" vykazován pozemek současně se stavbou, pokud se jedná o totožného vlastníka?

(Úprava v OZ: Stavba, která nebyla podle dřívějších právních předpisů platných do konce roku 2013 součástí pozemku, na němž byla zřízena, přestala být podle § 3054 OZ dnem 1. ledna 2014 samostatnou věcí a stala se součástí pozemku, měla-li v uvedený den vlastnické právo ke stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba. Za předpokladu, že se po 1. lednu 2014 stávají pozemek i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, pak podle § 3058 OZ přestává být stavba samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, na němž je zřízena. To neplatí, jedná-li se o stavbu, která není součástí pozemku podle OZ).

Předplacená odpověď
0

Odpověď v účetních předpisech

Podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen "vyhláška) rozva...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz