Právní poradna logo

Třídění objemného odpadu

Datum:23. 01. 2023 v 09:51
Poslední aktivita:23. 01. 2023 v 10:04
Zhlédnuto:2594x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Od 1. 1. 2023 jsou původci objemného odpadu kat. č. 20 03 07 povinni postupovat při nakládání s tímto odpadem ve smyslu § 11 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady („v případě odpadu katalogového čísla 20 03 07 se za úpravu odpadu před uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů“). Mnohé obce jako původci odpadu kat. č. 20 03 07 se již teď obracejí na nás (svozovou společnost), s prosbou o spolupráci při plnění této povinnosti. V některých obcích není možné z důvodu omezených prostorových kapacit umístit nádoby či kontejnery na jednotlivé složky vytříděné z objemného odpadu. Proto po nás tyto obce požadují, abychom pro ně formou „služby“ provedli roztřídění objemného odpadu v našem zařízení k nakládání s odpady.

1. Je možné postupovat obdobným způsobem, jaký je popsán v metodickém pokynu MŽP č. j. MZP/2021/720/904 pro nakládání společně soustřeďovaných plastů (vč. kartonových krabic), skla a kovů v jedné nádobě? To znamená, že obec i my (příjemce odpadů) bychom ve svých evidencích vykazovali každou složku objemného odpadu zvlášť (dřevo 20 01 38, plasty 20 01 39, kovy 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07)?

2. Jak je to s převodem vlastnických práv k odpadu, pokud po nás obec požaduje „službu“, a musí tato úprava objemného odpadu pro obce (původce) probíhat pouze v zařízení k úpravě odpadů?

Předplacená odpověď
0

Od 1. ledna 2023 platí obecné podmínky pro úpravu odpadů pro účely uložení na skládku stanovené zákonem č...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte
MK
Martin Kouřil

Dobrý den, prosím o zodpovězení upřesňujících dotazů: Při předání objemného odpadu občany na sběrný dvůr obce provozovaný technickými službami: - lze považovat povinnost původce odpadu zajistit oddělené soustřeďování odpadů za splněnou, když občan uloží plasty, kovy, dřevo velkých rozměrů do kontejnerů určených pro tyto odpady ? Zbytek pak do kontejneru na objemný odpad ? - jak je definováno dřevo velkých rozměrů - silné větve, skříně, ... ? - nebo musí ještě obec, příp. provozovatel sběrného dvora zajistit vytídění papíru a skla ? - nebo obec, pokud předává na skládku nemusí, pokud předávají na skládku technické služby musí dotřídit ? - je v tomto případě poviností obce, příp. provozovatele sběrného dvora před uložením odpadu na skládku provádět i demontáž odpadu - činnost 3.1.0 (např. kování ze skříní, skel ze skleněných dveří apod.) - dle přehledu činností to je jiná činnost než třídění, dotřídění odpadů - činnost 3.4.0. Mám obavu, že např. u demontáží skel hrozí nebezpečí úrazu. Děkuji. Martin Kouřil, Zlín

0

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz