Právní poradna logo

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

požádat samozřejmě můžete. V řadě případů je ale zdravotnické zařízení oprávněno nebo dokonce povinno odmítnout a dokumentaci uchovat.

Podle čl. 17 GDPR máte obecně právo na výmaz informací, či jinak řečeno „právo být zapomenut.“

Toto právo na výmaz však není neomezené. Jednou z výjimek, kdy není možné výmaz provést, je situace, kdy je další zpracování osobních údajů nutné pro splnění zákonné povinnosti správce (zde zdravotnického zařízení).

V České republice jsou náležitosti vedení zdravotní dokumentace stanoveny zákonem o zdravotních službách. a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Lékař má především povinnost vést úplnou a pravdivou zdravotnickou dokumentaci pacienta. Jestliže je Váš zdravotní stav uvedený v dokumentaci založený na skutečnosti, nelze záznam z dokumentace odstranit či změnit.

Zdravotní dokumentaci musí lékař také archivovat – například v případě zdravotnické dokumentace u praktického lékaře se jedná o dobu 10 let od změny registrujícího lékaře.

Nemůžete tedy požadovat smazání zdravotnické dokumentace nebo její části, pokud je vedena v souladu se zákonem. Pokud je ale nesprávná nebo obsahuje nadbytečné informace, můžete požadovat její opravu nebo výmaz dat, která do rozsahu povinně vedené zdravotnické dokumentace nespadají. Jen pozor, v případě opravy zápisu v něm zůstává zachována i původní informace.

Odpovědět na dotaz