Právní poradna logo

Výpočet dovolené po skončení mateřské dovolené

Datum:13. 02. 2024 v 13:27
Poslední aktivita:15. 02. 2024 v 14:37
Zhlédnuto:178x
0

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně výpočtu dovolené po skončení MD. Zaměstnankyně byla do 11. 8. 2023 na RD s 1. dítětem. Mateřská s 2. dítětem trvala od 12. 8. 2023 do 23. 2. 2024. Poté bude následovat RD s druhým dítětem, výměra dovolené činí 22 dní - tj. 4,4 týdne. Čerpání dovolené od 26. 2. 2024. Nezdá se mi, že v obou letech musím do výpočtu zahrnout 20 týdnů z RD.

Za rok 2023 nám vyšlo 135 h. dovolené (20 týdnů z MD + 20 týdnů z RD), t.j. 40/52x40x4,4.

V roce 2024 nám vyšlo bez dovolené z dovolené 27 h. (8/52x40x4,4), a poté jsme počítali dál MD 320 h. (8 týdnů) + 135 h. (dovolená 2023) + 27 h. (dovolená 2024 bez dovolené z dovolené) = 482 hodin (12,05 týdne) tzn. více než 12násobek TPD, musíme opět 20 týdnů z následné RD do výpočtu zahrnout? Tedy dále 482 h. + 800 h. RD = 1282 hodin (32,05 týdne), 32/52x40x4,4x = 108 hodin dovolené nám vychází.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu. S pozdravem Herčíková

Odpovědi (1)

0

Na začátek je třeba si uvědomit, že čerpání mateřské dovolené zaměstnankyní se pro účely dovolené za kalendářní rok posuzuje vždy a v plném rozsahu jako výkon práce, kdežto na čerpání rodičovské dovolené nutno u ní nahlížet jako na tzv. překážku v práci započitatelnou pro účely dovolené toliko částečně, v souladu s ustanovením § 216 odst. 2 a 3 zákoníku práce pouze v omezeném rozsahu do 20násobku týdenní pracovní doby (při týdenní pracovní době v délce 40 hodin tedy maximálně do 800 zameškaných hodin), to ovšem jen za podmínky, že v daném kalendářním roce zaměstnankyně vedle takových překážek v práci odpracovala alespoň 12násobek týdenní pracovní doby (při týdenní pracovní době v délce 40 hodin tj. alespoň 480 hodin).

Při výpočtu práva na dovolenou budu vycházet z toho, že pracovní dobu v délce 40 hodin má zaměstnankyně rozvrženu do pětidenního pracovního týdne od pondělí do pátku ve směnách dlouhých 8 hodin. Výměra dovolené činí u zaměstnavatele 4,4 týdny.

Dovolená za rok 2023

Čerpáním mateřské dovolené ke druhému dítěti v době od 12. 8. 2023 do 31. 12. 2023 „odpracovala“ zaměstnankyně 100 směn, tj. 800 hodin (100 x 8). Splnila tedy podmínku pro to, aby se jí do odpracované doby započetly ve výše uvedeném rozsahu též hodiny zameškané čerpáním rodičovské dovolené s prvním dítětem v době od 1. 1. 2023 do 11. 8. 2023. Těch je sice 1.280, ale za výkon práce pro účely dovolené se posoudí jen v rozsahu 800 hodin. Celkový počet odpracovaných hodin činí proto 1.600 (800 + 800).

1.600/40 = 40 celých násobků týdenní pracovní doby v délce 40 hodin

40/52 x 40 x 4,4 = 136 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

Protože z této dovolené zaměstnankyně ničeho nečerpala, všechny tyto hodiny se převedly k čerpání do roku 2024.

Dovolená za rok 2024

Z dotazu lze usoudit, že zaměstnankyně využila svého práva dle ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku práce a požádala zaměstnavatele o čerpání nevyčerpané dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené s druhým dítětem, s tím, že pak nastoupí na rodičovskou dovolenou a bude ji čerpat do konce roku 2024 a dál. Této žádosti musí zaměstnavatel vyhovět.

Čerpáním mateřské dovolené za dobu od 1. 1. 2024 do 23. 2. 2024 odpracuje zaměstnankyně 40 směn, tj. 320 hodin. Na to naváže čerpáním nevyčerpané dovolené z roku 2023 v počtu 136 hodin. Součet takto odpracovaných hodin (320 + 136 = 456) nedosahuje sice ještě 12násobku týdenní pracovní doby zaměstnankyně, ale je jasné, že tuto podmínku by zaměstnankyně tak jako tak splnila čerpáním dovolené za rok 2024 počítané právě z tohoto počtu hodin:

456/40 = 11 celých násobků týdenní pracovní doby v délce 40 hodin

11/52 x 40 x 4,4 = 38 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru)

456 + 38 = 494 hodiny, což už představuje 12násobek týdenní pracovní doby v délce 40 hodin.

S ohledem na to lze rovnou vycházet z předpokladu zápočtu 20násobku týdenní pracovní doby zaměstnankyně z čerpání rodičovské dovolené, tj. vzít v potaz dalších 800 hodin. S tímto předpokladem je vhodné pracovat proto, aby zaměstnankyně za rok 2024 vyčerpala dovolenou nejlépe v takovém rozsahu, že se jí ničeho nebude převádět do dalších kalendářních let.

456 + 800 = 1.256 hodin

1.256/40 = 31 celých násobků týdenní pracovní doby v délce 40 hodin

31/52 x 40 x 4,4 = 105 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

Protože čerpání dovolené se považuje pro tento účel také jako výkon práce, nutno přepočítat:

456 + 800 + 105 = 1.361 hodina

1.361/40 = 34 celé násobky týdenní pracovní doby v délce 40 hodin

34/52 x 40 x 4,4 = 116 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

Připočtením dalších 11 hodin dovolené (116 - 105) už se počet celých násobků odpracované týdenní pracovní doby v délce 40 hodin nezmění. Ke změně tohoto počtu nedojde ani v důsledku toho, že do doby čerpání dovolené za roky 2023 a 2024 připadnou 2 dubnové svátky, které je nutno samostatně posoudit jako 16 odpracovaných hodin (456 + 800 + 116 + 16 = 1.388 hodin; 1.388/40 = pořád 34 celé násobky týdenní pracovní doby v délce 40 hodin).

Podtrženo sečteno, po skončení mateřské dovolené ke druhému dítěti bude zaměstnankyně čerpat celkem 252 hodiny dovolené za roky 2023 (136 hodin) a 2024 (116 hodin). Ty dočerpá ve směně dne 11. 4. 2024 v délce 4 hodin. Ve zbylých 4 hodinách této směny nastoupí na rodičovskou dovolenou.

Odpovědět na dotaz