Právní poradna logo

Zařazování podle katalogu odpadů – elektrozařízení a jejich komponenty a elektrozařízení

Datum:24. 01. 2022 v 10:50
Poslední aktivita:24. 01. 2022 v 10:53
Zhlédnuto:856x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Jak zařazovat podle katalogu odpadů odpady z elektrických a elektronických zařízení, které nespadají pod působnost zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (tj. výrobky, které nebyly uvedeny na trh) a výrobky, které ještě nebyly předány konečnému uživateli (např. byly předány výrobcem distributorovy nebo poslednímu prodejci)? Jedná se především o různá vadná nebo poškozená elektrická a elektronická zařízení, která např. nesplnila požadavky na kvalitu a byla odstraněna ještě před předáním konečnému uživateli. Mohou to být také různé součástky a díly nebo i kompletní výrobky, které nesplnily požadavky na kvalitu a byly odstraněny ještě před uvedením na trh jako vadné šarže, zmetky, poškozené díly apod.

Lze výrobky – zmetkové elektroodpady neuvedené na trh (komponenty) přijímat do zařízení ke sběru odpadů pod katalogovým číslem z podskupiny 16 02?

Garantovaná odpověď
0

Na výrobky, které nebyly uvedeny na trh, se zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností nev...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz