Zásady ochrany osobních údajů

1. Jaké informace jsou shromažďovány

Jsou shromažďovány informace těch uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách praniprostor.cz nebo se přihlásíte k odběru novinek.

Při registraci na webových stránkách pravniprostor.cz, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat i anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, směněny, přenášeny na jakoukoli jinou společnost, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům.

2. Webová stránka pravniprostor.cz používá cookies

Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do Vašeho počítače přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace.

Pravniprostor.cz nebude prodávat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí strany osobní údaje uživatelů. To nezahrnuje třetí strany, které pomáhají s provozem, vedením podnikání nebo údržbou webových stránek pravniprostor.cz do té doby, dokud tyto strany souhlasí s tím, aby tyto informace uchovávaly jako důvěrné. Dále je možné zveřejnit informace uživatelů, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

3. Odkazy třetích stran

Pravniprostor.cz může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách pravniprostor.cz. Tyto stránky třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky pravniprostor.cz. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. Pravniprostor.cz se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána

Tato zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy pravniprostor.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offlline.

4. Souhlas uživatele

Užíváním webové stránky pravniprostor.cz uživatel souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů webové stránky pravniprostor.cz

Jak zlepšit webové stránky pravniprostor.cz

Společnost se neustále snaží zlepšovat webové stránky pravníprostor.cz na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.

5. Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních informací uvedených v patičce webových stránek (v sekci Kontakty).