Příspěvky autora

JUDr. Petr Čech Ph.D.  LL.M.

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK v Praze

Mýty a pověry ve výkladu a aplikaci nového civilního práva - dnešní klid před zítřejší bouří

Název mého příspěvku se nabízel. Dočetl jsem se a doslechl, že mi přezdívají „katastrofik“ a mají mne za průkopníka nové metody právní interpretace - výkladu „hysterického“. Řekl jsem si tedy: čím jiným své publikum potěším, než naplním-li jeho legitimní očekávání a pozvu je k další várce katastrof a výkladové hysterie. ...celý článek

Nejoblíbenější články