Příspěvky autora

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Zajišťovací příkaz – mimořádný prostředek nebo standardní nástroj při výběru daní?

Brno, 30. října 2017 – Problematika využívání institutu zajišťovacího příkazu je dlouhodobě diskutována na úrovni Komory daňových poradců ČR a státní správy. Od počátku Komora upozorňuje na to, že rozsáhlé používání zajišťovacích příkazů je problematické a ochrana daňových subjektů proti chybným zajišťovacím příkazům je nedostatečná. Proto je nutné proces vydávání a kontroly zajišťovacích příkazů upravit tak, aby nedocházelo k ohrožení samotné existence daňových subjektů v případech, kdy se následně ukáže, že daň bylo možné zajistit jiným vhodnějším způsobem. ...celý článek

Srovnání českých a rakouských daní bylo tématem praktického semináře pořádaného Komorou daňových poradců ČR v Mikulově

Více než 80 daňových poradců se sešlo v Mikulově na semináři, který pořádala ve dnech 20. a 21. dubna 2017 Komora daňových poradců ČR. Téma „Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Rakousku“ přineslo srovnání v oblasti právních předpokladů podnikání, vysílání zaměstnanců a mezinárodního pronájmu pracovní síly, daně z příjmů fyzických a právnických osob i daně z přidané hodnoty. ...celý článek

Ministerstvo financí zamrzlo při přípravě EET v internetové době ledové a pravidla se tak opět mění na poslední chvíli

Brno, 6. února 2017 – Komora daňových poradců vítá novou metodiku pro elektronickou evidenci tržeb. Generální finanční ředitelství napravuje nekvalitní práci MF ČR, když v metodice povoluje, aby tržby e-shopů nebyly evidovány již v okamžiku vzniku tržby, tedy při připsání peněz na účet prodávajícího, ale až tehdy, kdy se příjemce o této tržbě dozví. ...celý článek

EET

Novela daňového řádu se přiblížila evropským standardům

Brno, 18. ledna 2017 – Součástí balíčku daňových změn je i novela pravidel pro poskytování finančních kompenzací plátcům daně z přidané hodnoty za dobu zadržování nadměrných odpočtů. Současným trendem je důsledné prověřování nadměrných odpočtů ze strany finančních orgánů, pokud o jeho oprávněnosti existují sebemenší pochybnosti. Zadržování nadměrných odpočtů trvá obvykle řadu měsíců, v některých případech i roků. V případě ověření jeho správnosti potom náleží plátcům DPH finanční kompenzace v podobě úroku. ...celý článek

Co přinese zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob v EU daňovým subjektům a jaký to bude mít dopad na daňové příjmy v ČR?

Eroze daňových základů a vyhýbání se daňovým povinnostem jsou témata, která hýbou nejen veřejností, ale i vládami členských států Evropské unie. Evropská komise předložila již dva „daňové balíčky“, které mají pomoci v boji s vyhýbání se daňovým povinnostem a jejichž snahou je danit zisky v zemích, kde byla vytvořena přidaná hodnota. K tomu má pomoci oživení projektu CC(C)TB zaměřeného na koordinaci zdaňování společností v EU. ...celý článek

Společný seminář SP ČR a KDP ČR k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě upozorňuje na nejistotu spojenou s aplikací odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů. Proto uspořádal ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR (KDP ČR) v prostorách VŠE v Praze seminář věnovaný této problematice. Vystoupili na něm daňoví poradci, zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy, Úřadu vlády ČR a Technologické agentury ČR. Cílem semináře bylo rekapitulovat současný stav v této oblasti a předat zkušenosti z praktické aplikace odčitatelné položky z pohledu daňových poplatníků a vnést více světla do této ne zcela jasné oblasti. ...celý článek

Bude daňový systém díky BEPS spravedlivější, efektivnější a pochopitelnější?

Středoevropské daňové fórum diskutovalo akční plán iniciativy Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) a jeho dopady do daňového prostředí České republiky.Mezinárodní daňová optimalizace není novinkou. Nyní se nacházíme v době implementace 15 akčních kroků BEPS. Zástupci českých, rakouských a německých daňových poradců na konferenci Středoevropské daňové fórum, kterou pořádala Komora daňových poradců ČR, diskutovali změny, se kterými se v praxi potkávají. ...celý článek

Nejoblíbenější články