Příspěvky autora

prof. David Lewis

prof. David Lewis

Professor of Employment Law, Middlesex University London

Profesor David Lewis vyučuje pracovní právo na Middlesex University v Londýně. Pravidelně se vyjadřuje zejména k tématu nespravedlivého propouštění zaměstnanců a oznamovatelů. Vede mezinárodní vědeckou síť International Whistleblowing Research Network a je organizátorem každoroční soutěže Middlesex University Whistelblowing Award. Předsedá také výzkumné skupině Whistleblowing Research Unit v Middlesexu.

Osvědčená praxe při obraně proti odvetným opatřením

Tento článek vychází z přednášky proslovené 17. září 2015. Věnuje se tématům problematiky whisleblowingu, která jsou relevantní pro všechny státy, nejen pro Českou republiku, a to konkrétně následujícím způsobem: zodpovědnost managementu, předcházení odvetným opatřením, zhodnocení rizik, důvěrnost, anonymita, kdo by měl být chráněn, zda má existovat zákonná povinnost chránit, potřeba chránit třetí strany, kdy může být ochrana odebrána, zda mají být odvetná opatření považována za přestupky, nápravná opatření, důkazní břemeno a dozorčí orgány. ...celý článek

Nejoblíbenější články