Právní poradna logo

Dárky pro zaměstnance a obchodní partnery

Datum:09. 12. 2022 v 11:24
Poslední aktivita:19. 12. 2022 v 23:01
Zhlédnuto:3367x
0

Dobrý den,

mám dotaz ohledně darů pro zaměstnance a obchodní klienty. Firma s.r.o. chce obdarovat své zaměstnance dárkovými poukazy do obchodního řetězce Alza a Lidl. Chci se zeptat, zda je toto nějak omezeno částkou (na jakou max.hodnotu může být poukaz) a zda lze uplatnit takový výdaj jako daňově uznatelný ve firmě a zda toto podléha u zaměstnance tomu, že by se muselo dát zaměstnanci ke mzdě, kdy by se z toho muselo odvést soc. a zdrav. a daň z příjmů?

Také co se týká darů, ale pro obchodní partnery - např. hodinky za 10.tis - je možné dát do daňově uznatelných výdajů a také ještě uplatnit odpočet DPH? A nebo výše uvedené poukázky (Alza/Lidl), když se dají obchodním partnerům jako dárek, lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad?

Moc děkuji za odpověď.

Petra Bednaříková

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v souladu s § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar, nelze uznat za daňově uznatelné výdaje.

Výjimkou z tohoto ustanovení jsou reklamní a propagační předměty, které jsou opatřeny jménem (logem) nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží či služby a hodnota předmětu bez DPH nepřesahuje 500 Kč (včetně např. dopravy, dárkových obalů atd.) a nejsou (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně.

Z pohledu společnosti se v případě darování hodinek obchodním partnerům v hodnotě 10 000 Kč jedná dle výše uvedeného ustanovení o daňově neuznatelný výdaj. Z pohledu příjemce daru, tj. obchodního partnera, by se jednalo o zdanitelný příjem ve výši nepeněžního plnění.

Z pohledu daně z přidané hodnoty, a to zejména dle ustanovení § 13 odst. 8 písm. c) a § 72 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, není možné uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která jsou podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP daňově neuznatelná. Výjimkou jsou dary, jejichž hodnota nepřesahuje 500 Kč a jsou poskytnuty v rámci ekonomické činnosti plátce.

Co se týče darů pro zaměstnance ve formě poukázek, se podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP považuje za osvobozený příjem zaměstnance (ze kterého není odváděno i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) nepeněžní plnění ve formě:

  1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
  4. příspěvku na tištěné knihy.

Pokud zaměstnanec jako vánoční dárek obdrží poukázky do obchodních řetězců Alza a Lidl bez vymezeného účelu, bude se na straně zaměstnance jednat o zdanitelný příjem podléhající pojistnému a na straně společnosti půjde o daňově uznatelný náklad, pokud nárok bude vyplývat z interní směrnice či jiné smlouvy.

Odpovědět na dotaz