Právní poradna logo

Dědické právo po restituci

Datum:21. 04. 2023 v 12:46
Poslední aktivita:09. 05. 2023 v 14:00
Zhlédnuto:4115x
0

Dobry den,

mám dotaz ohledně dědického práva. Můj děda, který zemřel ještě v komunistickém režimu, byl jedním z dětí sedláka z Vršovic, okres Opava. Můj otec (je už bohužel také po smrti) se nikdy nezajímal o jeho podíl majetku, který byl pravděpodobně navrácen mé rodině z dědovy strany. Jako jeho vnuk mám pravděpodobně žádat svůj podíl na majetku z tohoto dědictví (sedlácká usedlost, pole, lesy), které kdysi vlastnili mí předci. Žil jsem 26 let v cizině a nyní jsem zpět v ČR. Nechci dělat zle u příbuzných z dědovy strany, se kterou jsme se nikdy moc nestýkali, vím však, že v té vesnici stále žije pravděpodobně můj vzdálený bratranec, kterému byl (nebo jeho rodičům, pokud byli ještě naživu) navrácen majetek v restituci.

Zajímalo by mně, jestli mám právo i po tolika letech po nich žádat vyrovníní majetku vůči mé osobě, jak to funguje, případně co mám dělat nebo na koho se obrátit. Můj otec nikdy nepodepsal žádné zřeknutí se majetku a za života mého dědy se to neřešilo, protože nikdo nepočítal s pádem komunismu. Děda zemřel v roce 1987.

Prosím o odpověď, jak to vlastně funguje nebo co mám dělat, abych mohl žádat vyrovnání s mou vzdálenou rodinou.

Děkuji

Lumir Sukenik

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dědictví a restituční nároky jsou složitými právními otázkami a jejich vyřešení může být časově náročné a nákladné. Váš dotaz se týká několika různých aspektů, takže se budu snažit odpovědět co nejkomplexněji. 

Za prvé, je důležité zjistit, zda byl majetek, kterým se zabýváte, skutečně navrácen Vaší rodině z dědovy strany v restituci. Pokud ano, pak by Váš otec, jakožto dědic svého otce, mohl mít nárok na podíl na tomto majetku. Nicméně, pokud se Váš otec rozhodl tento nárok neuplatnit a nezajímal se o tento majetek, může to mít vliv i na Vaše nároky. Pokud totiž Váš otec přežil svého otce, měl by se účastnit dědictví svého otce a pokud nárok neuplatnil, mohl by být jeho podíl na majetku převeden na jiné dědice, jako je Váš vzdálený bratranec. Všechny bližší informace o majetku můžete získat od katastrálního úřadu, kde by měly být k dispozici všechny záznamy o předmětném majetku.  

Za druhé, pokud byl majetek navrácen Vaší rodině v restituci, můžete mít nárok na podíl na tomto majetku, i když jste žil dlouhou dobu v cizině. Je však nutné, abyste prokázal svůj nárok jako dědic dědy, který vlastnil tento majetek. To může zahrnovat shromáždění dokumentů, jako jsou rodinné záznamy, rodné listy, důkazy o smrti, závěti a další dokumenty, které by mohly pomoci prokázat Vaše právo na dědictví. 

Dalším významným faktorem, který může vstoupit do této problematiky, je i otázka promlčení dědictví. Pokud bylo dědické řízení po Vašem dědovi pravomocně skončeno, běží zde tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění dědických nároků jinými dědici.

Jelikož se jedná o poměrně složitou situaci, doporučuji Vám obrátit se na právníka, který Vám může poskytnout konkrétní informace a poradit Vám, jaký postup by byl nejvhodnější pro uplatnění Vašich práv. Můžete také získat informace u notáře, který je kompetentní pro provádění dědických řízení a může Vám poradit, jakým způsobem byste mohl žádat o svůj podíl na dědictví. 

Dále si můžete také zavolat dle posledního bydliště Vašeho dědečka na příslušný soud, který měl projednávat dědictví po Vašem dědovi. Tím můžete získat potřebné informace o tom, u jakého notáře se dědické řízení vedlo a jak bylo dědictví rozděleno a co vše dědictví zahrnovalo, a získat tím potřebné podklady pro další kroky.

Odpovědět na dotaz