Právní poradna logo

Dny dovolené navíc pouze pro ženy s dětmi

Datum:18. 06. 2022 v 11:37
Poslední aktivita:24. 06. 2022 v 09:57
Zhlédnuto:2213x
0

Dobrý den,

můj zaměstnavatel poskytuje 4 dny dovolené navíc jako benefit pouze ženám s dětmi do 15ti let.

Ráda bych věděla, zda takovýto benefit není vůči bezdětným ženám a všem mužům ve společnosti diskriminující.

Děkuji.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, paní Baranová,

děkujeme za dotaz.

Poskytování benefitu 4 dnů dovolené navíc se týká žen s dětmi do 15 let věku, tudíž se tento benefit týká nejen péče o novorozence, u nichž je výsadní role péče matky ve srovnání s péčí otce (např. porod, kojení), ale i péče o starší děti. Tento benefit je proto spjat s rodičovstvím, nikoliv s biologickými procesy, které se týkají pouze žen jako matek dětí. V tomto směru je poskytování dovolené navíc pouze ženám diskriminační vůči mužům-otcům, protože neexistuje legitimní důvod, který by ospravedlnil toto nerovné zacházení mezi matkami a otci. Rovnost obou rodičů při péči o děti, kterou mohou provádět oba dva (tj. pokud se netýká mj. těhotenství a poporodní péče), je zásadou, která je prosazována napříč českým právním řádem (např. na rodičovskou dovolenou může odejít jak matka, tak otec dítěte).

Pokud by tento benefit byl poskytován obecně zaměstnancům – rodičům pečujícím o děti do 15 let věku, nešlo by o zakázané znevýhodňování těchto osob vůči osobám bezdětným. Toto opatření by patřilo mezi tzv. afirmativní akce, které slouží k vyrovnávání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti osoby k některé z vymezených skupin osob. Mezi tyto skupiny patří i rodiče pečující o děti, proto je přípustné v tomto směru činit opatření, která jim budou kompenzovat jejich příslušnost do této skupiny (tj. povinnosti spojené s péčí o děti). Poskytování dovolené rodičům pečujícím o děti je součástí státní politiky na úrovní ČR (tzv. rodičovská dovolená) i na úrovni EU (chystané tzv. navazující rodičovské volno, kdy každý zaměstnaný rodič budou moci čerpat dva měsíce dovolené i po uplynutí rodičovské dovolené). Vzhledem k rozsahu benefitní dovolené v počtu 4 dnů se nám nejeví, že by se jednalo o opatření, které by bylo excesivní a již nesplňovalo svůj účel (tj. které by primárně nevyrovnávalo nevýhody spojené s nutností péče rodičů o děti).

S ohledem na výše uvedené tedy shledáváme, že předmětný benefit zaměstnavatele se jeví jako případ zakázané diskriminace, protože se vztahuje pouze na ženy pečující o děti do 15 let věku, nikoliv však na muže pečující o děti do 15 let věku. Pro přesné posouzení by však bylo potřeba znát všechny okolnosti daného případu (přesnou formulaci nároku na tento benefit, související dokumentaci apod.).

S pozdravem

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Odpovědět na dotaz