Právní poradna logo

Dohoda o provední práce - příplatky, limity

Datum:08. 11. 2023 v 09:51
Poslední aktivita:21. 11. 2023 v 12:02
Zhlédnuto:317x
0

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat - od října se nově na základě dohod o provedení práce vyplácí příplatky za práci v SO a NE.

Započítávají se tyto příplatky do celkového limitu (momentálně 10 081,- Kč) pro odvody pojištění?

(tj. započítává se do limitu celková výplata i s odměnou nebo je to bráno jako odměna "navíc" a do limitu se započítává jen klasická hodinová mzda?)

Děkuji, Diana

Odpovědi (2)

0

Dobrý den,

aktuální limit pro odvody pojistného u DPP je 10 000 Kč. Ke změně ve stanovení limitu dojde po přijetí tzv. konsolidačního balíčku, jehož součástí je i novela zákona o nemocenském pojištění, který tento limit upravuje. V době přípravy této odpovědi čeká konsolidační balíček ještě na podpis prezidenta, navrhovaná účinnost novely je 1. ledna 2024.

Nový limit, resp. rozhodná částka, v případě zaměstnání vykonávaných na DPP u téhož zaměstnavatele bude 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Pokud uvažujeme průměrnou mzdu za rok 2023 ve výši 40 324 Kč, vycházel by limit na základě uvedeného výpočtu na 10 000 Kč.

Do limitu se započítává tzv. započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem v daném kalendářním měsíci. Tímto příjmem se rozumí veškerá plnění (v peněžní i nepeněžní formě), která jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a které zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Nezahrnují se pouze příjmy, které jsou výslovně uvedené v zákoně (např. náhrada škody dle zákoníku práce, odstupné atd.).

Příplatky za práci v sobotu a neděli (a případně i další příplatky, např. za práci ve svátek nebo v noci) mají z tohoto pohledu stejný režim jako samotná odměna z DPP, tj. pro posouzení limitu se zohlední celková výše odměny včetně všech příplatků.

Pokud tedy Vaše odměna včetně příplatků bude stejná nebo vyšší, než je stanovený limit, bude příjem podléhat povinnému pojistnému.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

0

Dobrý den,

aktuální limit pro odvody pojistného u DPP je 10 000 Kč. Ke změně ve stanovení limitu dojde po přijetí tzv. konsolidačního balíčku, jehož součástí je i novela zákona o nemocenském pojištění, který tento limit upravuje. V době přípravy této odpovědi čeká konsolidační balíček ještě na podpis prezidenta, navrhovaná účinnost novely je 1. ledna 2024.

Nový limit, resp. rozhodná částka, v případě zaměstnání vykonávaných na DPP u téhož zaměstnavatele bude 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Pokud uvažujeme průměrnou mzdu za rok 2023 ve výši 40 324 Kč, vycházel by limit na základě uvedeného výpočtu na 10 000 Kč.

Do limitu se započítává tzv. započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem v daném kalendářním měsíci. Tímto příjmem se rozumí veškerá plnění (v peněžní i nepeněžní formě), která jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a které zaměstnavatel zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Nezahrnují se pouze příjmy, které jsou výslovně uvedené v zákoně (např. náhrada škody dle zákoníku práce, odstupné atd.).

Příplatky za práci v sobotu a neděli (a případně i další příplatky, např. za práci ve svátek nebo v noci) mají z tohoto pohledu stejný režim jako samotná odměna z DPP, tj. pro posouzení limitu se zohlední celková výše odměny včetně všech příplatků.

Pokud tedy Vaše odměna včetně příplatků bude stejná nebo vyšší, než je stanovený limit, bude příjem podléhat povinnému pojistnému.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz