Právní poradna logo

Dohoda o výživném mezi rodiči

Datum:06. 05. 2022 v 10:17
Poslední aktivita:16. 05. 2022 v 13:36
Zhlédnuto:9221x
0

Dobrý den,

ráda bych se zeptala ohledně výživného.

S bývalým partnerem máme dítě (15 let) a vždy jsme se dohodli na výši výživného. Dohoda vždy byla ústní a soudně se to řešilo pouze v roce narození dítěte (2007), kdy soud určil výši vyživného. Od té doby jsme to řešili pouze "na slovo" a otec dítěte vždy teda platil bez problémů.

Jedná se ovšem pouze o alimenty, žádná jiná péče zde z jehgo strany není. Žádný styk s dítětem, žádné dárky.....prostě bez jakéhokoliv kontaktu.

Ale k mému dotazu, nyní syn bude nastupovat v září na střední školu a proto jsem jeho otce požádala o zvýšení alimentů.

Můj dotaz tedy zní, zda takovou dohodu můžeme poslat na soud, aby to bylo "oficiální". Jak takovou dohodu sepsat a zda si nás budou zvát, nebo jen tuto dohodu potvdí a nabyde tak právní moci.

Moc děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že otec nezletilého je povinen hradit výživné tak, jak bylo určeno v soudním rozhodnutí z roku 2007. Pokud byste se s otcem dohodli, ten může na syna hradit vyšší částku i bez nového rozhodnutí soudu – jednalo by se však o dobrovolné plnění z jeho strany, které by bylo nevymahatelné. Proto je opravdu vhodné zvýšení výživného upravit soudním rozhodnutím.

Možnosti jsou v podstatě dvě – buď se s otcem nezletilého dohodnete, v tomto případě je potřeba podat soudu návrh na schválení dohody o zvýšení výživného k nezletilému dítěti, kdy přílohou tohoto návrhu bude písemné vyhotovení dohody. V případě, že se nedohodnete, můžete podat návrh na zvýšení výživného sama.

Návrh na schválení dohody se zasílá okresnímu (případně obvodnímu) soudu, v jehož obvodu má nezletilý bydliště. Návrh by měl obsahovat následující náležitosti: údaje o matce, otci, nezletilém (jméno, datum narození, bydliště), dále uvést doposud platný rozsudek a vyživovací povinnost, která z něj plyne, dále uvést majetkové poměry matky i otce (příjmy a výdaje) a náklady nezletilého, dále čeho se tímto návrhem domáháte, tj. schválení dohody rodičů (ve které je specifikována nová vyživovací povinnost) a určení, že otec je povinen přispívat na výživné ...........Kč měsíčně na nezletilého k rukám matky, splatné vždy do každého....dne v měsíci předem. Poté by mělo následovat soudní jednání, při kterém soud tuto dohodu schválí.

Dohoda o zvýšení výživného by pak měla opět obsahovat údaje o matce, otci a nezletilém, vyjádřit v ní, že se matka a otec dohodli na zvýšení výše výživného, uvést doposud platný rozsudek a výši výživného z něj vyplývající, uvést novou částku, kterou se otec zavazuje přispívat na výživu nezletilého a platební podmínky (splatnost, čísla účtu atp.) Dále je potřeba, aby podpisy na této dohodě byly úředně ověřeny.

V případě, že otec se zvýšením výživného nebude souhlasit, můžete se sama obrátit na soud (stejná příslušnost, jako v případě schválení dohody), kdy podáte návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů. V tomto návrhu bude třeba uvést, jak se změnily majetkové poměry Vaše, případně nezletilého dítěte (nástup na střední školu a s tím spojené vyšší náklady), dále v návrhu uvést měsíční náklady dítěte a další náklady (např. letní tábory, lyžařské vybavení apod.) a Vaše příjmy a náklady, neboť při určování výše výživného soud zjišťuje, jaké příjmy a možnosti oba rodiče mají. Návrh by tak měl obsahovat údaje o matce, otci a dítěti a také by se měl odkazovat na rozhodnutí soudu, kterým bylo původní výživné stanoveno. Nakonec je třeba v návrhu uvést konkrétní částku, kterou by měl otec měsíčně hradit jakožto výživné na nezletilé dítě, např. "Otec je povinen hradit počínaje měsícem .........2022 výživné na nezl. ……….., nar.: ……… ve výši ……..,-Kč, splatného vždy k 15. dni předem k rukám matky nezletilého. Následně by měl probíhat obdobný postup jako u schválení dohody, tj. nařízení jednání v této věci a vydání rozhodnutí soudem.

 
OdpovědělJiří Matzner16. 05. 2022 v 13:36

Odpovědět na dotaz