Právní poradna logo

Dotaz k rozpisu směn

Datum:25. 08. 2023 v 22:28
Poslední aktivita:31. 08. 2023 v 10:54
Zhlédnuto:254x
0

Dobrý den,

zaměstnavatel mi vypracoval rozpis 7 x 12 nočních směn a náslendně 7dni volno. Dělá mi to doslova zdravotní potíže. Je to z jeho strany v pořádku? Ve smlouvě mám 37.5 hodin týdně (nerovnoměrnou prac. dobu).

Děkuji

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

vycházíme z toho, že se ptáte, jestli Vám zaměstnavatel může rozvrhnout pracovní dobu tak, že máte 7 nočních směn v délce 12 hodin za sebou a následně 7 dní volna. Stručná odpověď na Váš dotaz je, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, s tím, že Vámi popsané rozvržení pracovní doby je v rozporu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce („Zákoník práce“).

Podrobněji:

Uvádíte, že máte směny v délce 12 hodin a celkovou délku pracovní doby 37,5 hodin týdně s nerovnoměrným rozložením. Z toho vyvozujeme, že zřejmě jde o nepřetržitý provoz.

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v tom, že stanovená týdenní pracovní doba není rozvrhována na jednotlivé týdny rovnoměrně s tím, že průměrná týdenní pracovní doba za určité zaměstnavatelem zvolené vyrovnávací období v rámci zákonných limitů nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu.

Zákoník práce nestanoví maximální počet za sebou jdoucích nočních či dvanáctihodinových směn. Uvádí však, že mezi jednotlivými směnami musí mít zaměstnanec minimálně 11 hodin nepřetržitého odpočinku dle § 90 odst. 1 Zákoníku práce. Odstavec 2 pak nabízí výčet situací, kdy lze odpočinek zkrátit na 8 hodin za 24 hodin (například v nepřetržitém provozu). Tyto podmínky Váš zaměstnavatel splňuje.

Současně však dle ustanovení § 92 odst. 1 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. V případě nepřetržitého provozu se musí dle § 92 odst. 3 Zákoníku práce jednat o nejméně 24 hodin za týden s tím, že celkově musí mít zaměstnanec 70 hodin nepřetržitého odpočinku za dva po sobě jdoucí týdny.

Z Vašeho popisu rozvrhu pracovní doby vyplývá, že zaměstnavatel v tomto případě nedodržel podmínku poskytnutí nepřetržitého odpočinku v délce minimálně 24 hodin za týden. Doporučujeme ho o nastalé situaci informovat či se obrátit na odbory, pokud u něj působí, a požadovat nápravu. Máte také možnost se v této věci obrátit na Státní úřad inspekce práce.

Více informací naleznete například v letáku od Státního úřadu inspekce práce s názvem Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená, který je dostupný zde: https://www.suip.cz/web/suip/informacni-letaky

Pokud by Vám i upravené rozvržení pracovní doby v souladu s pracovněprávními předpisy nevyhovovalo a způsobovalo zdravotní problémy, požádejte zaměstnavatele o zajištění prohlídky u lékaře pracovnělékařské péče, se kterým můžete Vaše problémy řešit. O tuto prohlídku můžete požádat kdykoliv. Lékař musí brát v úvahu Váš celkový zdravotní stav ve vztahu k vykonávané práci a rozvržení pracovní doby. Může zjistit, že konkrétní rozvržení pracovní doby je pro Vás ze zdravotních důvodů nevhodné, či doporučit převedení na jinou práci.

Doufáme, že Vám naše odpověď pomohla objasnit situaci.

Martin Strnad

advokát

Barbora Antonovičová

advokátní koncipientka

Odpovědět na dotaz