Právní poradna logo

Dovolená v době nástupu do zaměstnání

Datum:03. 07. 2023 v 12:04
Poslední aktivita:24. 07. 2023 v 13:17
Zhlédnuto:411x
0

Dobrý den, do naší firmy 1.7. nastoupil zaměstnanec, který od 7.7. týden čerpá dovolenou a bylo mu to umožněno (má jí už zaplacenou). Jak toto řešit, aby ve mzdovém účetnictví bylo vše správně?

Děkuji.

Martina Mihočková

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, ke kterému Vám níže zasíláme odpověď.

Ačkoli to není z Vašeho dotazu zcela zřejmé, předpokládáme, že se zaměstnancem byla sjednána zkušební doba ve standardní délce 3 měsíců. Pokud tedy bylo zaměstnanci během tohoto období čerpání dovolené umožněno, mělo by být ve mzdovém účetnictví evidováno stejným způsobem, jako je tomu v případě běžného čerpání dovolené, tj. v době, kdy zaměstnanec splňuje podmínky pro vznik nároku na dovolenou.

V souvislosti s čerpáním dovolené během zkušební doby si však dovolujeme upozornit, že v takovém případě se zkušební doba o dny dovolené prodlužuje.

Současně je nutné si pohlídat, zda při čerpání dovolené ve zkušební době nedošlo k tomu, že bylo vyčerpáno více dovolené, než na kterou zaměstnanci vzniklo právo. Pokud by totiž následně došlo ke skončení pracovního poměru, může vzniknout tzv. přečerpaná dovolená, tedy stav, kdy bude zaměstnanec Vám povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou, na kterou následně právo nevzniklo. Tuto náhradu mzdy si můžete i jednostranně srazit ze mzdy zaměstnance, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

V případě potřeby pomoci při řešení jakýchkoli dalších pracovněprávních záležitostí jsme Vám rádi k dispozici.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – lansdorfova@plegal.cz

Odpovědět na dotaz