Právní poradna logo

Zastřené agenturní zaměstnávání

Datum:11. 11. 2022 v 13:26
Poslední aktivita:21. 11. 2022 v 15:15
Zhlédnuto:2155x
0

Dobrý den,

předně děkujeme za informaci ohledně zastřeného agenturního zaměstnávání, nicméně existuje někde nějaký vzor, který by přesně vymezoval správnost smlouvy spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování agenturního zaměstnání? Jedná se mi o to, aby smlouva, která poskytuje služby v rámci úklidu kuchyně v nemocnici, byla sepsána tak, aby byla pokud možno nenapadnutelná, a odpovídala současně všem požadavkům. V současné době je vysoutěžená cena stanovena na 4 roky, a buď se vyčerpá nebo zůstane nevyčerpaná. Počítá se na člověkahodinu, nepřetržitý provoz. Popřípadě odkaz na někoho, kdo by takovou smlouvu sepsal a který je s touto problematikou značně obeznámen. Děkuji Robert

Odpovědi (1)

0

Dobrý den pane Friaku,

zda se v konkrétním případě jedná o zprostředkování zaměstnání, respektive zda je zde riziko, že by daná situace mohla být posouzena jako zastřené zprostředkování zaměstnání, je nutné posoudit s ohledem na všechny okolnosti, za nichž má dojít k výkonu práce prostřednictvím vlastních zaměstnanců ve prospěch jiné osoby. Obecně platí, že pronájem pracovní síly spočívající v zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, naplňuje definici zprostředkování zaměstnání dle ust. § 14 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. O jinou situaci může jít v případě, kdy se jedná pouze o dodávky smluvně vymezených služeb, kdy odpovědným za výsledek práce a oprávněným ukládat úkoly a pokyny vlastním zaměstnancům zůstává poskytovatel služeb. Situaci je však potřeba analyzovat pečlivě dle všech specifik daného případu, neboť zastřené zprostředkování zaměstnání představuje přestupek, za jehož spáchání hrozí vysoká pokuta, a to dle aktuální právní úpravy až do výše 5.000.000,- Kč.

Z toho důvodu obecně použitelný vzor smlouvy, který by dopadal na Váš případ, neexistuje. Vaši situaci doporučujeme konzultovat s advokátem, jenž Vám poskytne detailní právní analýzu a pomůže Vám smluvní vztah nastavit tak, aby odpovídal Vašemu případu. Současně advokát sestaví smlouvu tak, aby pro Vás byla co nejbezpečnější vzhledem k zadaným požadavkům a všem okolnostem. Právní služby v tomto rozsahu by měl být schopen Vám poskytnout kterýkoli advokát se specializací na obchodní vztahy a pracovní právo.

S pozdravem,

Mgr. Adéla Frenclová

GHS Legal, s.r.o.

Odpovědět na dotaz